Hoiva-alan ja sosiaalihuollon ohjelmistot 

Hoiva-alalla ja sosiaalihuollossa ihmiset ovat keskiössä teknologian sijaan. Me haluamme helpottaa hoivatyötä teknologian avulla. Työntekijät voivat keskittyä ihmisiin ja mynevan ohjelmistot mahdollistavat tehokkaan ja joustavan työskentelyn. 

Featured icon (1)-Nov-29-2023-05-27-59-1932-PM

myneva helpottaa hoivaa ja tukea 

Ihmisten tukeminen, hoitaminen ja hoivaaminen on erityinen haaste. Hoivatyössä sinun on laadittava ja toteutettava yksilöllisiä hoito- ja tukisuunnitelmia. Samalla sinun on jatkuvasti arvioitava ja mukautettava hoitotoimenpiteitä ja sosiaalityön palveluita. myneva tukee sinua työssäsi digitaalisilla toiminnoilla, jotta voit ylläpitää työn korkeaa laatua myös aika- ja resurssipulan paineessa. 

Räätälöidyt hoito- ja tukisuunnitelmat

Luo hoito- ja tukisuunnitelmia, jotka on räätälöity hoidettavien ja asiakkaiden erityistarpeiden mukaan.

Asiakastietojen tallentaminen ja hallinta

mynevan ohjelmistojen avulla pidät asiakkaan ja hoidettavan tiedot ajan tasalla ja tiedot ovat saatavilla milloin tahansa.

Hoitohistoria ja diagnoosit

mynevan ratkaisujen avulla lääketieteelliset tiedot ja raportit ovat kaikkien valtuutettujen henkilöiden nähtävillä ja käytettävissä.

Hoidon edistymisen seuranta ja dokumentointi

Kun tiedot dokumentoidaan digitaalisesti, hoiva- ja sosiaalityön virheiden ja väärinkäsitysten määrä vähenee.

Viestintä ja koordinointi

Koordinoi muiden hoitajien ja hoitohenkilökunnan kanssa asiakkaitasi koskevat asiat sähköisesti.

Standardoidut hoitoprosessit

Optimoi toistuvat prosessit. Näin voit saavuttaa tasaisen laadun kotihoidossa tai asumispalveluissa.

Group-1

Hoidon ja tuen tehokas kirjaaminen

Optimoi reittisuunnittelu ja dokumentoi tiedot paikan päällä - liikkeellä ja millä tahansa laitteella.

Group (2)-4

Reagoi joustavasti

Asiakastöiden uudelleenorganisointi kätevästi, huomioiden esimerkiksi poissaolot, pätevyydet ja henkilöstömäärät.

Group (3)-3

Paranna hoivatyön laatua

Kohtele jokaista asiakasta hänelle parhaiten sopivalla tavalla. Ohjelmisto näyttää tietä.

Group 29968

Hoito- ja hoivatyön resurssointi

mynevan ohjelmiston avulla töiden suunnittelu ja resurssointi hoituu digitaalisesti.

Group (1)-1

Vuorovaikutus ja yksilöllisyys

Jokainen ihminen on erilainen. mynevan ohjelmiston avulla voit huomioida asiakkaan yksilöllisyyden.

Oletko kiinnostunut siitä, miten hoiva- ja sosiaalipalveluja voidaan hoitaa digitaalisen ratkaisun avulla?


Neuvomme sinua mielellämme henkilökohtaisesti mahdollisuuksistasi myneva-ohjelmiston kanssa.  .