Aikataulutus ja hoitosuunnitelmat hoiva-alalle 

Sosiaalihuolllossa työskentelevien on tehtävä paljon suunnittelua. Mikä on ihanteellinen reitti kotihoidon työntekijäle? Ketkä työskentelevät asumispalvevelujen yksikössä ja milloin? Miten korvaan sairaan työntekijän? Suunnittele joustavasti ja hetkessä myneva-ratkaisulla hoitosuunnitelmat, henkilöstön aikatauluttaminen ja työt sekä suunnittele reitit. 

Featured icon-Nov-29-2023-04-44-19-3851-PM

Hoitajien työpäivien ja asiakaskäyntien suunnittelu 

myneva auttaa erityisesti kotihoidon työnsuunnittelussa ja tehostaa työn ja asiakaskäyntien organisointia. Hoivatyössä on otettava huomioon hoitoa tarvitsevien ihmisten tarpeet sekä omahoitajuus, hoitohenkilökunnan saatavuus ja pätevyys. Suunnittelun on myös oltava riittävän joustavaa, jotta voidaan reagoida lyhytaikaisiin muutoksiin, kuten sairauspoissaoloihin tai odottamattomiin tapahtumiin. Kuulostaa monimutkaiselta? myneva.hilkka -järjestelmän ja sen optimointi -ominaisuuksien avulla voidaan määritellä ja ottaa huomioon käyttäjän toimesta mm. omahoitajuus,  siirtymäajat, ruokatauot, ruuhkahuiput, pysäköintiin kuluvan ajan ja kesä- sekä talvikeliolosuhteet. Ohjelmistossa on automaattinen työnjako eli optimointi. 

Asiakastöiden suunnittelu tehokkaasti

myneva-ohjelmisto ottaa huomioon sellaiset tekijät kuin omahoitajuus, työntekijän pätevyys, saatavuus ja lakisääteiset työaikamääräykset.

Huomioi henkilöstön toiveet

Lisää työntekijöidesi tyytyväisyyttä ottamalla yksilölliset toiveet ja tarpeet helposti huomioon suunnitteluprosessissa.

Intuitiivinen käyttöliittymä

Ohjelmisto on helppo ymmärtää ja käyttää, mikä on erityisen hyödyllistä dynaamisissa hoitoympäristöissä.

Yksinkertainen hoitotyön koordinointi

Koordinoi hoitohenkilökunnan työtä, mukaan lukien aikataulutus ja resurssien jakaminen.

Lomien ja poissaolojen hallinta

Kattaa henkilöstötarpeesi antamalla työkalun hoitaa lomapyyntöjen, sairauslomien ja muiden poissaolojen hallinnoinnin.

Kalenteritoimin-nallisuus

Saat yleiskuvan kaikista suunnitelluista asiakastöistä ja tehtävistä kalenterin avulla.

“Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa. Huolehdimme siitä, että tällä ratkaisulla ja palvelukokonaisuudella luomme lisäarvoa asiakkaillemme, Tiera Helmi -palvelun kautta myneva.hilkka on käytössä hyvinvointialueilla.”

Kati Penttilä

liiketoimintajohtaja, Kuntien Tiera Oy

Group 29971

Optimaalinen hoidon tehokkuus

Löydä tasapaino riittävän hoidon ja tehokkaan henkilökunnan käytön välillä ja minimoi manuaaliset virheet.

Layer 2-Nov-29-2023-05-10-46-6896-PM

Ketteryys päivittäisessä hoitotyössä

Päivitykset tehdään reaaliajassa. Näin voit reagoida joustavasti, jos reittisuunnittelu ja henkilöstötarpeet muuttuvat.

Group-Nov-29-2023-04-44-19-3667-PM

Vahvista työntekijöiden lojaalisuutta

Avoin ja oikeudenmukainen töiden suunnittelu lisää hoitohenkilöstön tyytyväisyyttä. Tämä johtaa henkilöstön vaihtuvuuden vähenemiseen.

Layer 2 copy

Säästä kustannuksissa

myneva-ohjelmisto auttaa vähentämään ylitöistä, poissaoloista ja tehottomista aikataulukäytännöistä aiheutuvia kustannuksia.

Group-1

Korkea asiakastyytyväisyys

Tehokkaalla aikataulutuksella voit varmistaa, että käytettävissä on riittävästi pätevää henkilökuntaa, joka pystyy tarjoamaan laadukasta hoivaa ja hoitoa.

Etsitkö vaivatonta hoidon suunnittelua? Puhutaan siitä! Annamme mielellään ilmaista ja kattavaa neuvontaa.