Innovatiiviset ohjelmistot vammaispalveluihin 

myneva.hilkka ja myneva.nappula-järjestelmät helpottavat kirjaamista vammaispalveluissa ja aikaa jää enemmän asiakastyöhön. Järjestelmämme on rakennettu yhdessä alalla toimivien asiantuntijoiden kanssa, vammaispalvelulain vaatimukset huomioon ottaen.

Featured icon-4

Tehosta hoiva- ja hallintoprosesseja  

Sähköinen asiakastieto- tai toiminnanohjausjärjestelmä tehostaa vammaispalveluja tarjoavien työtä. mynevan järjestelmät yksinkertaistavat dokumentointia ja käytäntöjä esimerkiksi palveluasumisessa sekä henkilökohtaista apua tai vaikeavammaisten päivätoimintaa tarjoavissa yksiköissä. Ohjelmiston avulla palveluntarjoajat voivat hoitaa kaikki hallinnolliset ja ammatilliset prosessit asumispalveluissa ja kotiin annettavissa palveluissa.  

Vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen mukaista hoivaa

Varmista toimenpiteet, joilla edistetään vammaisten itsemääräämisoikeutta, aktiivista osallistumista ja itsenäisyyttä.

Modulaarinen järjestelmä vammaispalveluille

Voit hyötyä kokonaisvaltaisesta modulaarisesta järjestelmästä, joka koostuu prosesseihisi räätälöidyistä tarvelähtöisistä sovelluksista.

Parempaa tukea ja palveluita

Kehitä palveluitasi edelleen ja toteuta kohdennettuja toimenpiteitä organisaatiosi laadun parantamiseksi.

Tehokas tiedonhallinta

Hyödynnä vammaisia koskevien tietojen keskitettyä hallinnointia. Tähän kuuluvat terveystiedot, hoitosuunnitelmat ja edistymisraportit.

Saumaton viestintä ja yhteistyö

Jaa tietoja reaaliaikaisesti ammattilaisten, hoivatyöntekijöiden ja terapeuttien kanssa, jotta hoito ja tuki voidaan koordinoida hyvin

Kysyntälähtöinen resurssien kohdentaminen

Ennusta henkilöstön, terapiayksiköiden tai apuvälineiden tarve resurssien kohdentamiseksi yksilöllisten tarpeiden mukaan.

kakskertakastanja-992x661-1-560x315

”Aikaa ja hermoja säästyy, kun myneva.hilkka -järjestelmä on käytössä.” 


Elisa Backman
toimitusjohtaja, O’Live Care Oy 

myneva-ohjelmistojen hyödyt vammaispalveluille

Group 29946

Kirjaa rajoituspäätökset erityishuoltolain vaatimusten mukaisesti

Kirjaa rajoitukset aina erityishuoltolain vaatimusten mukaisesti ja tietoturvallisesti. Oikein kirjatut päätökset takaavat myös työntekijän oikeusturvan.

Group 29948

Asiakkaiden lääkitystiedot

Ohjelmasta löytyy myös Fimean lääketietokanta, joka helpottaa lääkkeiden seurantaa.

Group 29947

Kaikki tieto samassa järjestelmässä

Kaikki tieto kirjataan samaan järjestelmään, jossa se on turvallisesti tallennettuna ja muokattavissa kaiken aikaa.

Group-2

Dokumentointi ja tilastointi

Järjestelmät tukevat vammaispalvelulain mukaisia kirjaus- ja tilastovaatimuksia ja selkeyttävät dokumentointia.

Group (1)-2

Mobiilisovellukset

Pääset käsiksi tärkeisiin tietoihin myös liikkeellä ollessasi.

Onko sinulla kysyttävää ohjelmistoistamme? Neuvomme sinua mielellämme kaikissa vammaispalveluun liittyvissä asioissa.