myneva.nappula on nyt A-luokan järjestelmä

Mask group (4)

Heini Vettenranta

myneva.nappula
kanta

Voimme ylpeinä todeta, että myneva.nappula-järjestelmämme on luokiteltu Valviran rekisterissä A1-luokan järjestelmäksi. Valvira ylläpitää asiakastietolain perusteella julkista rekisteriä tietojärjestelmistä, jotka on tarkoitettu asiakasasiakirjojen sähköiseen käsittelyyn tai niiden tallentamiseen Kanta-palveluihin. Valvira valvoo näiden tietojärjestelmien olennaisten vaatimusten toteutumista ja niiden perusteella tietojärjestelmät jaetaan luokkiin A ja B. Luokka A jaetaan edelleen luokkiin A1, A2 ja A3.

Luokkaan A1 kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoja käsittelevät tietojärjestelmät

  • jotka liittyvät suoraan tai välityspalvelun kautta Kanta-palveluihin 
  • jotka muodostavat Kanta-palveluihin tallennettavia asiakirjoja 
  • joissa käsitellään asiakas- tai potilastietoja, joiden tietosuojan varmistaminen edellyttää  tietoturvallisuuden arviointia.

Kuuluakseen A1 luokkaan, järjestelmän pitää suorittaa tietoturvallisuuden arviointi, josta tietojärjestelmälle myönnetään tietoturvallisuustodistus. 

Jatkamme tekemäämme hyvää työtä vastataksemme jatkossakin olennaisiin vaatimuksiin parhaalla mahdollisella tavalla!

afaafa23-83eb-4758-8116-87449de8e4c3

 

Haluatko kuulla lisää tuotteistamme ja palveluistamme?