Dokumentointi tehokkaammaksi mynevan ratkaisuilla

Mask group (4)

myneva

Tässä blogikirjoituksesta perehdymme siihen, miksi dokumentointi on usein niin aikaa vievää hoivahenkilökunnalle ja miten mynevan digitaalisilla ratkaisuilla voidaan vähentää dokumentointiin liittyvää työmäärää.

Asiakastyön dokumentointi on tärkeä osa sosiaalihuoltoalaa. Asiakastietolaki laajentaa Kanta-palvelujen käyttöä sosiaalihuollossa ja kirjaamistapojen muuttuminen on yksi suurimmista muutoksista.

20240202_myneva_Blog_Post_time_consuming_documentation_1

Asiakasasiakirjoihin kirjataan sosiaalihuollon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen, seurannan ja valvonnan kannalta tarpeelliset ja riittävät tiedot. Kirjaaminen on välttämätöntä, jotta  asiakastiedot ovat helposti ammattilaisen käytettävissä, asiakkaan nähtävillä, sekä arkistoitu tietoturvallisesti. Yhdenmukainen kirjaaminen varmistaa, että asiakastieto on laadullisesti hyvää ja kattavaa. Rakenteiden ansiosta tietoa on helpompi myös hakea ja hyödyntää. Julkiset ja yksityiset sosiaalihuollon palvelunantajat ottavat Kanta-palvelut käyttöön laissa määriteltyjen siirtymäaikojen puitteissa.

Vaikka dokumentointi on erittäin tärkeä osa sosiaalihuoltoa, se on kuitenkin usein vähemmän pidetty ja aikaa vievä osa hoitohenkilökunnan työtä, juurikin sen laajuuden ja tarkkuuden vuoksi. Tehokkaan dokumentoinnin kannalta onkin tärkeää, että käytettävät järjestelmät ovat helppokäyttöisiä, niistä löytyy dokumentointiin tarvittavat toiminnallisuudet ja kirjaaminen onnistuu myös liikkeessä. 

 

"Aika, jonka käytän autossa tietojen dokumentointiin ajanvarauksen jälkeen, olisi parempi käyttää potilaiden hoitamiseen."
 
"Ohjelmisto ei toimi kunnolla. Se ei tee sitä, mitä haluaisin sen tekevän!"

 

 

Tehokas hoivadokumentointi mynevan järjestelmien avulla

Asiakastietojärjestelmän tulee siis palvella työn sujuvuutta ja säästää aikaa asiakkaiden kohtaamiseen. 
myneva.hilkka- ja myneva.nappula -järjestelmät on kehitetty Suomessa yhteistyössä hoiva-alan ja sosiaalityön asiantuntijoiden kanssa ja kaikki asiakas- ja henkilöstötiedot löytyvät niissä kootusti yhdestä paikata. Tarjoamme myös mobiiliratkaisuja, jotka takaavat asiakastiedon viiveettömän ja tietoturvallisen käsittelyn ajasta ja paikasta riippumatta.

Helppokäyttöinen myneva.hilkka-mobiili tukee kotihoidon liikkuvan työn luonnetta ja sen avulla työntekijät näkevät kaiken oleellisen tiedon päivän asiakaskäynteihin liittyen. Työntekijä näkee päivän työt & käynnit suoraan mobiilisovelluksesta ja pääsee lähtemään seuraavaan määränpäähänsä suoraan asiakkaalta.

myneva.nappula-Mobiili taas soveltuu erinomaisesti päivittäisten kirjausten tekemiseen lastensuojelun avo-ja sijaishuollon yksiköissä sekä myös vammaispalveluissa.

Järjestelmämme mahdollistavat siis lisää aikaa varsinaiseen hoito- ja asiakastyöhön. Olennaisimpia ominaisuuksia asiakastietojärjestelmissämme ovat monipuoliset toiminnallisuudet, toimivuus muiden tietojärjestelmien kanssa, tietoturva ja tietosuoja. 

20240206_myneva_Blog_Post_Header-time_consuming_documentation (002)

 

Asiakkaat mukana tuotekehityksessä

Tuodaksemme asiakkaitamme lähemmäs kehitystyötä olemme perustaneet tuotteillemme käyttäjäfoorumit tuotekehityksen ja asiakkaiden väliseksi palaute- ja kehityskanavaksi. Näissä foorumeissa asiakkaamme pääsevät vaikuttamaan esimerkiksi siihen, miten Kantaan liittyvät toiminallisuudet toteutetaan järjestelmissämme. Asiakkaamme ajatukset ja mielipiteet ovat meillä tärkeitä ja lähetämme asiakkaillemme myös vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka palautetta ja kehitysehdotuksia hyödynnämme tuotekehityksessämme. 

 

mynevan asiakastietojärjestelmät:

  • Hyödyntävät mobiiliratkaisuja dokumentointiin 
  • Ohjaavat käyttäjiä toimimaan lain ja asetusten mukaisesti.
  • Parantavat työntekijöiden tehokkuutta käyttäjäystävällisillä järjestelmillä.
  • Hyödyntävät jatkuvasti asiakkaiden palautetta kehitystyössä
  • Saavat erinomaista palautetta asiakkailtamme

Haluatko lisätietoa siitä, miten voit tehostaa dokumentointia?

Pyydä lisätietoja järjestelmistämme täältä! 

Haluatko pysyä ajantasalla sosiaalialan asioista?

Liity nyt uutiskirjelistallemme!

Saat sähköpostilla tietoa sosiaalihuollon ja ohjelmistojen ajankohtaisista asioista.