Programvara för vård och socialtjänst 

Inom vårdbranschen och socialvården står människorna i centrum istället för tekniken. Vi vill underlätta omvårdnadsarbetet med hjälp av teknik. Anställda kan fokusera på människor och mynevans mjukvara möjliggör effektivt och flexibelt arbete. 

Featured icon (1)-Nov-29-2023-05-27-59-1932-PM

myneva gör vård och stöd enklare 

Att stötta, ta hand om och vårda människor är en särskild utmaning. Som vårdare måste du skapa och implementera individuella vård- och stödplaner. Samtidigt ska du löpande utvärdera och anpassa vårdinsatsen och socialtjänsteleveransen. myneva stöttar dig med digitala funktioner för öppenvård och välbefinnande så att ni kan bibehålla en hög kvalitet på arbetet, även under tids- och resurspress. 

Personliga vård- och stödplaner

Skapa vård- och stödplaner som är skräddarsydda för vårdtagarens och klientens specifika behov.

Registrera och hantera kundinformation

Med hjälp av mynevans mjukvara håller du informationen om klienten och patienten uppdaterad, och informationen är tillgänglig när som helst. s.

Vårdhistorik och diagnoser

Med mynevas lösningar är medicinska detaljer och rapporter synliga och tillgängliga för alla behöriga personer.

Uppföljning och dokumentation av vårdförloppet

Fel och missförstånd i det sociala arbetet blir ett minne blott om man dokumenterar information digitalt.

Kommunikation och samordning

Samordna ärenden som rör dina klienter med andra sjuksköterskor och vårdpersonal elektroniskt.

Standardiserad vårdprocess

Optimera repetitiva processer. På så sätt kan du uppnå jämn kvalitet inom hemtjänst eller boendetjänster.

“hilkka.myneva verkade genast vid första anblicken vara ett fungerande system som motsvarade våra behov.“ 

Hannele Salmi

praktisk sjuksköterska, Tupahoiva

”Vi är nöjda över att myneva.hilkka -programmet är snabbt och fungerar i realtid.”” 

Kirsi Kumlin-Salmi

verkställande direktör, Kotipalvelu Verenpisara 

”Vi tittade inte ens på andra alternativ eftersom alla medarbetares erfarenheter av myneva.nappula var så positiva.” 

Janne Kankaanniemi

verkställande direktör, Perhepalvelut Oiva 

Group-1

Leverera vård och stöd effektivt

Dokumentera data på plats och optimera ruttplanering inom öppen- och slutenvård – också när du är på språng och på vilken enhet som helst.

Group (2)-4

Reagera flexibelt

Justera enkelt planerna vid personalfrånvaro, med hänsyn till kvalifikationer och bemanningsnivåer.

Group (3)-3

Förbättra vårdkvaliteten

Behandla varje vårdtagare på bästa möjliga sätt. Programvaran visar vägen.

Group 29968

Resursförsörjning av omvårdnad och omvårdnadsarbete

med mynevas mjukvara hanteras arbetsplanering och resurser digitalt.

Group (1)-1

Interaktion och individualitet

med mynevans mjukvara kan du ta hänsyn till kundens individualitet.

Är du intresserad av hur vård och omsorg kan bedrivas med digitalt stöd?  


Jag ger dig gärna råd om dina alternativ med myneva-programvara, personligen och kostnadsfritt.