myneva.nappula ger mer tid för möten

myneva.nappula är en enkel och tillförlitlig programvara för registrering och rapportering. Den är särskilt utformad för behoven inom barnskydd och tjänster för funktionshinder.

myneva-nappula
Featured icon-Nov-22-2023-07-14-34-2595-PM

Teknik som gör vardagen enklare

myneva.nappulas anpassningsbarhet och användarvänlighet gör att du kan använda systemet på ett effektivt sätt. En smidig vardag är särskilt viktig i arbetet med klienter som är barn, personer med funktionsnedsättning eller personer med psykiska problem och missbruksproblem.  
Ett välplanerat arbetsflöde hjälper till att upprätthålla effektiva rutiner. Det faktum att vårdplaner,klientregister, medicinering, blanketter och mötesanteckningar finns i ett och samma system gör livet enklare för mer än 8 000 myneva.nappula-användare idag. 
shutterstock_128213789

Säkerhet för de mest utsatta

myneva.nappula hjälper företag, föreningar och stiftelser att förbättra effektiviteten och möjliggöra kvalitativ rapportering av socialt arbete. Förutom att underlätta bokföringen tillhandahåller myneva.nappula formulär som följer lagstiftningen och en konsekvensbedömning.
Nappula_screeshots

Programvaran hjälper till med barnskyddsarbete

myneva.nappula (SaaS) som erbjuds som en tjänst förbättrar verksamheten hos företag, föreningar och stiftelser som tillhandahåller barnskyddstjänster. Det används flitigt både inom fosterhem och öppna tjänster.
iStock-605759166-1

Systemet effektiviserar arbetet för dem som tillhandahåller handikapptjänster

nappula.myneva lämpar sig väl för enheter som erbjuder serviceboende, personlig assistans och dagaktiviteter för gravt funktionshindrade. Vårt system har byggts ihop med experter som arbetar inom området, med hänsyn tagen till kraven i handikapptjänstlagen.
Featured icon copy

myneva.nappula - hörnstenen för en funktionell vardag

Group 29953

Enkel daglig loggning

Våra kunder säger att en av de bästa sakerna med myneva.nappula är användarvänligheten. Vi arbetar nära våra kunder för att utveckla programmet.

Group 29953

Enkel daglig loggning

Våra kunder säger att en av de bästa sakerna med myneva.nappula är användarvänligheten. Vi arbetar nära våra kunder för att utveckla programmet.

Layer 2-2

myneva.nappula hjälper dig att göra det rätta

myneva.nappula vägleder dig i varje ögonblick att agera i enlighet med lagens krav.

Layer 2-2

myneva.nappula hjälper dig att göra det rätta

myneva.nappula vägleder dig i varje ögonblick att agera i enlighet med lagens krav.

Layer 2 (1)

Högre kvalitet på tjänsterna

Verktyg för bedömning av effektivitet kan användas för att mäta effektiviteten i vården och för att förbättra ett företags resultat.

Layer 2 (1)

Högre kvalitet på tjänsterna

Verktyg för bedömning av effektivitet kan användas för att mäta effektiviteten i vården och för att förbättra ett företags resultat.

Layer 2 (2)

Gränssnitt till ett Klientdataarkivet för socialvården

Funktionerna ett Klientdataarkivet för socialvården kommer till myneva.nappula och vi stöder dess implementering i företag.

Layer 2 (2)

Gränssnitt till ett Klientdataarkivet för socialvården

Funktionerna ett Klientdataarkivet för socialvården kommer till myneva.nappula och vi stöder dess implementering i företag.

Layer 2 copy 2

Elektronisk meddelande häfte för intern kommunikation

En elektronisk meddelande häfte och kalender gör det lättare att arbeta tillsammans och är ett säkert sätt att organisera ditt dagliga liv.

Layer 2 copy 2

Elektronisk meddelande häfte för intern kommunikation

En elektronisk meddelande häfte och kalender gör det lättare att arbeta tillsammans och är ett säkert sätt att organisera ditt dagliga liv.

Featured icon copy 2

Kolla in våra kundberättelser 

Hilkkas och Nappulas kunder är de som bäst kan berätta om våra produkter och deras fördelar. Läs våra kundberättelser och ta reda på hur våra produkter har gynnat dig.

Essi Loukkola-Kajander

Enhetschef, Villa Kukkumäki

“Jag har använt programvaran i flera år och bidragit till dess utveckling. Jag kan varmt rekommendera den till andra. ”

Janne Kankaanniemi

Verkställande direktör, Perhepalvelut Oiva

“Vi tittade inte ens på andra alternativ eftersom alla medarbetares erfarenheter av myneva.nappula var så positiva.”

Featured icon (1)-4

Funktioner

Hantering av kundinformation

Säker hantering av faktauppgifter. Daglig registrering och rapportering samt övervakning av mediciner.

Bekväma bokningar via mobilen

Den tydliga myneva.nappula-mobilen gör det enkelt att föra dagboksanteckningar under arbetet med kunderna.

Mångsidiga möjligheter att skapa former

Med formulärredigeraren kan du skapa och redigera formulär för t.ex. säsongssammanställningar och planer

Registrering av restriktiva åtgärder

Laglig registrering av beslut om fastspänning enligt lagarna om skydd av barn och utvecklingsstörning.

Resultatindikatorer för att bedöma effektiviteten

Resultatindikatorerna för vård på institution och vård utanför hemmet ger information ur klientens, intressentens och personalens perspektiv.

Faktureringsdokument och ramavtal

Från myneva.nappula är det möjligt att överföra den genererade fakturadatan till flera fakturerings- och ekonomihanteringssystem.

Kontakta oss, låt oss prata mer

Har du några frågor? Vi kan hjälpa dig med alla dina frågor.

Vill du veta mer om myneva.nappula eller våra andra programvaror?