Datasäkerhet är vår prioritet 

Omvårdnad kräver förtroende. M Våra kunder hanterar känslig information och kräver att informationen lagras i ett säkert och certifierat system. Våra programvaruanvändare och deras kunder kan vara säkra på att deras data kommer att behandlas och lagras säkert. 

Featured icon-Nov-24-2023-11-59-20-1572-AM

Skyddar det som är känsligt 

Informationssäkerhet och dataskydd är av yttersta vikt för oss och har alltid varit högprioriterat, både i vår affärsverksamhet och när vi utvecklar våra produkter. I Finland och Nederländerna har mynevas höga internationella säkerhetsstandard bekräftats officiellt genom ISO 27001:2013-certifiering. 

myneva-team_8

Omfattande dataskydd och informationssäkerhet 

Kunderna anförtror vård- och socialtjänstorganisationer med personlig och känslig information. Omfattande dataskydd och starka IT-säkerhetsåtgärder säkerställer att denna information skyddas mot obehörig åtkomst, missbruk och stöld. 

Featured icon copy-1

mynevas högä kvalitetes- och informationssäkerhetsstandarder 

myneva har förbundit sig till transparent dataskyddspraxis vid behandling av kunddata och övervakar ständigt efterlevnaden. 

I Tyskland, Finland och Nederländerna är myneva certifierat i enlighet med ISO 9001:2015.

I Finland och Nederländerna är myneva certifierat i enlighet med ISO 27001:2013 informationssäkerhetscertifikat.

myneva garanterar skydd av personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

myneva erbjuder heltäckande kryptering som garanterar säkerheten för känsliga patientdata.

myneva genomför oberoende säkerhetsrevisioner för att proaktivt identifiera och åtgärda sårbarheter.

myneva genomför omfattande utbildningar för medarbetarna kring de senaste rutinerna och reglerna för dataskydd.

Har du många utmaningar inom vård och socialt arbete? Vi har en säker lösning! 

Utforska våra produkter nu!

Vill du veta mer om dataskydd och datasäkerhet i framtiden? på myneva? Jag hjälper gärna till.