myneva- Simplify care 

Drömmer du om mer tid för vårdtagarna och mindre strul i det administrativa arbetet? Med myneva kan detta bli verklighet. Vår programvara bryter ned barriärer mellan människor och gör vården enklare för alla inblandade.

Featured icon-Nov-24-2023-04-11-41-9281-PM

Vårdarbete registrerar bekvämt 

För personer med vårdbehov och deras närstående är en vårdsituation ofta förknippad med otrevliga omständigheter. Att förlora sin självständighet och tvingas förlita sig på andra, eller att se närstående i en sådan situation kan vara svårt. Vårdgivarna i sin tur konfronteras med helt andra utmaningar. De brinner för sina arbeten men måste också jobba ekonomiskt och följa regelverk, ofta under tidspress och med begränsade resurser. Med myneva minskar pressen i vårdarbetet tack vare innovativa programvarulösningar som stöttar vårdare och stärker personerna som behöver vården. 

elderly-care_2

Vårt uppdrag 

myneva utvecklar enastående vårdlösningar som är lättillgängliga, begripliga och användarvänliga. Detta återspeglas starkt i vårt uppdrag: vi vill underlätta vårdarbetet. Vi förstår att det kan vara utmanande att både ge och ta emot vård. Därför stöttar vi vårdarna, personerna som behöver vården och deras anhöriga i deras dagliga utmaningar inom vårdsektorn. Vårt uppdrag är att stötta vårdare med förstklassiga lösningar och expertis som underlättar deras vårdarbete och samtidigt förbättrar livskvaliteten för de behövande. 

myneva-team_10

Våra värderingar 

På myneva är vi stolta över vår integritet och våra orubbliga värderingar som fungerar som en kompass för vårt arbete. Förtroende, transparens, respekt och tolerans är inte bara ord utan hörnstenarna i vår företagskultur. Dessa värderingar gör oss till vad vi är: ett ansvarsfullt företag som agerar utifrån vår övertygelse, också när det känns obekvämt eller svårt. Våra värderingar är grunden som vi utvecklar vårt företag på. De vägleder oss i beslutsprocesser, präglar vår företagskultur och är nyckeln till våra framgångar. 

myneva-team_9

Vår företagskultur 

På myneva tror vi på och bygger våra framgångar på gemenskap. I vår företagskultur värdesätter vi alla olika synsätt och olikheter. Vi är alla unika och kompletterar helheten på unika sätt. Denna mångfald är vår styrka och driver innovation och kreativitet. Respekt, integritet och ärlighet är grundpelarna i våra vardagliga interaktioner. Vi främjar öppen kommunikation där alla uppmuntras att fritt uttrycka sina idéer och åsikter. Denna kommunikationskultur hjälper oss att växa tillsammans och bli starkare som ett team. 

Er framtid börjar här 

Upptäck ett pålitligt team med gott om utrymme att växa. 

Vill du veta mer om myneva? 

Be om en kostnadsfri personlig konsultation nu. 

Vi ger dig gärna råd om myneva-programvarulösningar för vårdsektorn. Hör av dig till oss!