Programvara för ungdomsvård som förenklar arbetsdagen 

myneva-programvaran för ungdoms- och barnavård skapar utrymme för behoven hos barn, ungdomar och deras familjer. Den kopplar också samman yrkesverksamma och organisationens avdelningar och etablerar professionell kommunikation med finansiärer och intressenter. Så enkelt kan det vara! 

Featured icon-3

Dokumentation utan omvägar

Lösa problem, stabilisera familjer och stötta dem i kriser – ungdoms- och barnavårdens arbete är mångfacetterat och kräver full insats från specialistpersonal inom öppen- och slutenvård, fosterhem, barndagvård och socialt arbete i skolan. Vår programvara täcker alla viktiga processer och funktionsområden, från dokumentation till ärendehantering.

Ett starkt nätverk

Hos oss får du lokal expertis och personlig kundservice med alla möjligheter som erbjuds av ett internationellt företag.

Rapportering av barnskyddsarbete

Digitala processer förenklar dokumentations- och kontrollrutiner så att mer tid kan läggas på själva vårdarbetet.

Transparens för alla intressenter

Alla data och all information i en vårdsituation kan på ett ögonblick hämtas av vårdaren – till nytta för barnen och ungdomarna.

100 % funktionsorienterat

Vi integrerar feedback från ett stort antal kunder i ungdoms- och barnavårdssektorn i våra lösningar. Alla moduler är beprövade och testade.

Sparar värdefull tid

Med myneva förkortas processer som annars kan vara onödigt komplicerade utan digitalt stöd. Denna frigjorda tid kan läggas på vårdtagarna.

Följer riktlinjerna automatiskt

Kryssa i rutorna för efterlevnad och dataskydd med programvara som implementerar de senaste lagkraven.

Sabine-Leimlehner_Portrait

„Det har varit ett nöje att vänja sig vid att saker och ting fungerar och går smidigt med Nappula. Det är som att ha en sak mindre att oroa sig för i den hektiska vardagen.“


Janne Kankaanniemi

Verkställande direktör, Perhepalvelut Oiva

Group-1

Effektiv personalplanering

Tjänstgöringslistor eller skiftplanering kan enkelt skapas och redigeras.

Group (1)-3

Aktuella standarder

Logga i enlighet med lagar och standarder med hjälp av programvara.

Group (2)-2

En heltäckande lösning med fokus på arbetsflöden

Hantera alla tjänster digitalt, från ärendehantering till utvärdering.

Group (3)-2

Gränssnitt mot olika system

Mjukvaran kan kopplas till många olika gränssnitt, vilket underlättar dataöverföring i socialt arbete.

g2601

Inspelningskostnader

Med hjälp av mjukvaran kan du även registrera kostnaderna för tjänster och produkter på ett smart sätt.

Frågor om programvaran för barnskydd?

Vi hjälper gärna till. Ta kontakt!