14 min read

Yksikkörakenne ja OID-koodit myneva.hilkassa

Mask group (4)

myneva

Published: maaliskuuta 13, 2024

Yksi yrityksen tärkeä valmisteleva tehtävä ennen Sosiaalihuollon arkistoon liittymistä on yksikkörakenteen määrittäminen. Tässä blogipostauksessa avaamme yksikkörakenteiden maailmaa myneva.hilkka- järjestelmän näkökulmasta.

woman-computer_1200x630

myneva.hilkan yksikkörakenne 

Kanta-palveluihin liittymisen ja siellä toimimisen edellytyksenä on, että yritysten ajantasaiset tiedot löytyvät SOTE-organisaatiorekisteristä kansalliselta koodistopalvelimelta. 

Jotta kirjaaminen myneva.hilkan kautta Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon onnistuu, tulee myneva.hilkan yksikkörakenteesta löytyä SOTE-organisaatiorekisteriin merkityt yksiköt. Jokaisella yksiköllä on oma, yksilöivä yrityksen Y-tunnukseen perustuva OID-koodi sote-organisaatiorekisterissä ja sen perusteella tunnistetaan Kanta-palveluihin liittyneet sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt.

myneva.hilkan organisaatiorakenne on kantaan liittymisen kannalta kolmiportainen eli sieltä voi löytyä:

  1. Toimintayksiköitä
  2. Palveluyksiköitä
  3. Palveluyksikön osayksiköitä.

 

Toimintayksikkö (palveluntuottaja) on siis myneva.hilkan ylin yksikkö  ja sen alapuolella omina yksikköinään on SOTE-organisaatiorekisteriin merkityt palveluyksiköt (yrityksen toimipaikat), joiden alla voi olla vielä palveluyksiköiden osayksiköitä. Kantaan liittyvä yksikkö on toimintayksikkö, mutta haut kannasta ja kirjaukset kantaan tehdään aina palveluyksiköistä, joissa myös asiakkaat sijaitsevat. Samassa myneva.hilkassa voi olla myös useita yrityksiä, joilla on kaikilla omat toimintayksiköt ja niiden alla vastaavasti kyseiseen toimintayksikköön liittyvät palveluyksiköt.

Palveluyksiköillä voi olla osayksiköitä ja niillä on sama OID-koodi kuin palveluyksiköllä. Palveluyksikön osayksiköitä voi olla useita ja myös niillä voi tarvittaessa olla omia osayksiköitä. Osayksiköitä ei löydy SOTE-organisaatiorekisteristä.

 

myneva.hilkan yksikkörakenteen muokkaaminen ja SOTE-yksikkötietojen lisääminen

Mikäli myneva.hilkan yksikkörakenne ei vastaa sote-organisaatiorekisterissä olevia palveluyksikkötietoja, voi pääkäyttäjä muokata yksikkörakennetta Ylläpito -> Järjestelmä -> Organisaatio-välilehden kautta. Tarvittaessa voidaan luoda uusia yksiköitä (lisää yksikkö-painike) tai siirtää jo olemassaoleva yksikkö toiseen paikkaan organisaatiorakenteessa (ylempi yksikkö-kenttä). Olennaista Kanta-hakujen ja kirjausten onnistumisen osalta on, että asiakkaat löytyvät oikeasta palveluyksiköstä. 

Kun myneva.hilkan yksikkörakenne vastaa SOTE-organisaatiorekisterin palveluyksikkötietoja, lisää yksiköille SOTE-organisaatiorekisterin yksikkötiedot (OID-koodit). Sote-organisaatiorekisterin yksikkötietojen lisääminen myneva.hilkan yksiköille on edellytys sille, että asiakkaalle voidaan lisätä sosiaalihuollon asiakkuus sekä palvelutehtävät ja sosiaalipalvelut.

Lisätietoja löytyy myneva.hilkan käyttöohjeesta kohdasta ”Sote-yksikkötietojen määritteleminen” ja lisäksi käyttöohjeesta löytyy webinaareja aiheeseen liittyen. 

 

Henkilökohtainen Kanta-koulutus

Jotta Sosiaalihuollon arkiston käyttöönotto sujuisi asiakkaillemme mahdollisimman mutkattomasti, haluamme tarjota myneva.hilkka-asiakkaillemme myös maksullista lisäkoulutusta. Pureudumme koulutuksessa valmisteleviin tehtäviin sekä käyttöönottoprosessiin. Käymme läpi esimerkiksi OID-koodeja, yksikkörakenteita sekä palvelutehtävien määrittelyä. Koulutuksen tavoitteena on lisätä asiakkaan ymmärrystä Sosiaalihuollon arkistosta ja antaa hyvä yleiskuva Kanta-arkistoon liittyvistä tehtävistä ja prosesseista. Lue lisää ja ilmoittaudu koulutukseen täällä.

 

Haluatko lisätietoa Sosiaalihuollon Kanta-arkistosta?

Yksityisillä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajilla, jotka käyttävät sähköistä asiakastietojärjestelmää, on velvollisuus liittyä Kanta-palveluiden käyttäjäksi (Asiakastietolaki, 7 §). Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto vaatii huolellisen suunnittelun ja toteutuksen, jotta se saadaan sujumaan ongelmitta. Lue lisää ja käy lataamassa ilmainen Kanta-oppaamme täältä.

Don’t forget to share this post!

Haluatko kuulla lisää tuotteistamme ja palveluistamme?