Schemaläggning och behandlingsplaner för vårdsektorn 

Personer som arbetar inom socialvården måste planera mycket. Vilken är den idealiska vägen för en hemtjänstarbetare? Vem arbetar på bostadstjänstens skuldenhet och när? Hur ersätter jag en sjuk anställd? Planera flexibelt och omedelbart med mynevas behandlingsplaner, personalschemaläggning och arbete, och planera rutter. 

Featured icon-Nov-29-2023-04-44-19-3851-PM

Planering av sjuksköterskornas arbetsdagar och klientbesök 

myneva hjälper särskilt till med hemtjänstens arbetsplanering och effektiviserar arbetsorganisationen och kundbesöken. Omvårdnadsarbetet ska ta hänsyn till behoven hos de personer som behöver vård samt egenvård, vårdpersonalens tillgänglighet och kvalifikationer. Planeringen ska också vara tillräckligt flexibel för att man ska kunna reagera på kortsiktiga förändringar som sjukskrivningar eller andra oförutsedda händelser. Låter det komplicerat? Med hjälp av myneva.hilkka-systemet och dess optimeringsfunktioner kan användaren definiera och ta hänsyn till t.ex. egenvård, övergångstider, måltidsuppehåll, trafiktoppar, tidsparkering och väderförhållanden sommar och vinter. Mjukvaran har automatisk arbetsfördelning, det vill säga optimering.

Planera kundarbetet effektivt

myneva programvara tar hänsyn till faktorer som egenvård, anställdas kvalifikationer, tillgänglighet och lagstadgade arbetstidsbestämmelser.

Tänk på personalens önskemål

Öka medarbetarnöjdheten genom att enkelt införliva individuella önskemål och behov i planeringen

Intuitivt användargränssnitt

Programvaran är lätt att förstå och använda, vilket är särskilt användbart i dynamiska vårdmiljöer.

Enkel samordning av vårduppdrag

Samordna din vårdpersonals arbete, inklusive schemaläggning och resursfördelning.

Semester- och frånvarohantering

Täck personalbehovet genom att låta verktyget sköta hanteringen av semesterförfrågningar, sjukskrivningar och andra frånvarotyper.

Kalenderfunktioner

Du får en överblick över allt planerat kundarbete och uppdrag med hjälp av kalendern.

“Vi anser att myneva.hilkka-systemet och mobil driftstyrning är en fördel även med färdiga gränssnitt mot andra operatörers system, till exempel löneadministration och faktureringsapplikationer vi använder. " 

Johanna Jauhiainen

personaldirektör
Hoivakehitys Oy

Group 29971

Optimerad vårdeffektivitet

Hitta balansen mellan tillräcklig omsorg och effektiv personalinsats och minimera risken för manuella fel.

Layer 2-Nov-29-2023-05-10-46-6896-PM

Agilitet i det dagliga vårdarbetet

Uppdateringar sker i realtid. På så vis kan du kan reagera flexibelt om arbetsplanering och personalbehov förändras.

Group-Nov-29-2023-04-44-19-3667-PM

Stärker medarbetarnas lojalitet

Öppen och rättvis arbetsplanering ökar vårdpersonalens tillfredsställelse. Detta leder till lägre personalomsättning.

Layer 2 copy

Spara på kostnader

mynevas sprogramvara hjälper till att minska kostnaderna för övertidsarbete, frånvaro och ineffektiva schemaläggningsmetoder.

Group-1

Hög kundnöjdhet

Med effektiv schemaläggning kan du säkerställa att tillräckligt med kvalificerad personal finns tillgänglig för att ge patientvård av hög kvalitet.

Söker du problemfri vårdplanering? Hör av dig! Jag ger dig gärna kostnadsfri och detaljerad rådgivning.