Digital rapportering och kvalitetsledning inom vården

mynevans mjukvarulösningar hjälper dig med digitalisering av rapportering och kvalitetsledning. Digitalisera din kvalitetsledning med avancerade analys- och rapporteringsfunktioner.

Featured icon-Nov-30-2023-02-44-43-6124-PM

Rapportering av vårdtjänster

Registrering, intern och extern rapportering är en viktig del av kvalitetsarbetet inom omsorgen och andra organisationer inom den sociala sektorn. Loggning av rapporter, bearbetning av olika formulär, insamling av data och granskning har gjorts enkelt att använda i vår mjukvara för att frigöra mer tid för kundarbete och omsorgsarbete. Tack vare den enkla användningen är bekantskapen enkel.

Omfattande dataanalys och rapportering

Skapa analyser snabbt och dra nytta av integrerad statistik över alla ditt företags nyckelprocesser.

Datasammanställning för externa rapporteringsskyldigheter

Upprätta en standardiserad, företagsövergripande datamodell för kvalitetskontroll eller myndighetskrav.

Anpassade rapporter

Övervaka och utvärdera resultatet på ett effektivt sätt i enlighet med individuellt viktade parametrar.

Intelligent dataanvändning

Bibehåll översikten och få värdefulla insikter med en knapptryckning – från kvalitetskontroll till ekonomistyrning.

Strategisk planering

myneva stöttar beslutsprocesser och underlättar den strategiska planeringen och vårdtjänsteutvecklingen

Realtidsanalyser för realtidssvar

Transparens sparar mycket tid och realtidsdata möjliggör vid behov mycket tidiga insatser.

”Pidämme Hilkka-järjestelmän ja mobiilin toiminnanohjauksen etuna myös valmiita rajapintoja muiden toimijoiden järjestelmien kanssa, esimerkiksi käyttämiemme palkkahallinto- ja laskutussovellusten”, Johanna Jauhiainen sanoo. " 

Johanna Jauhiainen

Johanna Jauhiainen
henkilöstöjohtaja 
Hoivakehitys Oy 

Group-Nov-30-2023-02-44-43-6955-PM

Använd databasen effektivt

Utnyttja exakt rapportering som drar nytta av din databas och ger dig nya insikter.

Group 29971

Identifiera resultatförsämringar och minimera riskerna

Få varningar i god tid om något inte går enligt plan i organisationen.

Group 29970

Definiera och nå kvalitetsmål

Med myneva kan du utveckla en kvalitetsorienterad vision och se till att din organisation ligger steget före konkurrenterna.

Group 29969

Perfekt förberedd för inspektioner

mynevas certifierade program hjälper dig att registrera efterlevnad av lagen och möjliggöra mångsidig rapportering till myndigheterna.

Layer 2 copy 2

Kartlägg mångfalden

Vare sig det handlar om enskilda avdelningar, filialer eller hela organisationen bestämmer du omfattningen av din rapportering.

Hur kan jag hjälpa till?

Boka tid med myneva om digital rapportering nu