Programvara för digital dokumentation i vården

Blir du överväldigad av alla data och är rädd att tappa kontrollen? Då är det dags för mynevas dokumentationsprogram som låter dig färdigställa din vårddokumentation på minimal tid. Gör ditt dagliga arbete enklare och utforska våra omfattande och användarvänliga dokumentationsfunktioner. 

Featured icon-Nov-29-2023-04-58-29-6607-PM

Intelligenta arbetsflöden som förenklar dokumentation och dokumenthantering 

Känner du igen den här situationen? Du är hos en patient och får viktig information, men kan dessvärre inte nå patientjournalen där du är. Eller så har du fyllt i en rapport som du nu inte kan hitta. Eller så har du hoppat in för en kollega som är sjukskriven. Dokumenthantering och dokumentation i vården är två kärnprocesser som håller viktig information tillgänglig och uppdaterad. Detta är det enda sättet att säkerställa en kontinuerlig och högkvalitativ omsorg och vård. myneva erbjuder ett brett utbud av funktioner som gör att du kan registrera, lagra och hämta klientinformation säkert och centralt. 

Dokumentations-processer med vägledning

Programvaran vägleder vårdare steg för steg med tydliga instruktioner genom komplexa dokumentationsprocesser.

Elektroniska kund- och patientinformation

Skapa, hantera och dela elektroniska kund- och patientjournaler som lagrar all relevant information på en central plats.

Mobil vårddokumentation

Dokumentera klientaktiviteter, framsteg och svar på en mobil enhet, också när du är på resande fot.

Tillgång till handlingar för behörig personal

Programvara möjliggör smidiga kommunikations- och informationsutbytesprocesser mellan olika vårdare och specialister.

Digital geordnete Dokumentenablage

Mit myneva können Sie Dokumente aus allen Bereichen der Sozialen Arbeit zeitsparend erstellen, archivieren, aktualisieren und zielgerichtet verteilen.

Enkel integrering

Integrera mynevas dokumentationsmodul smidigt i andra IT-system för sjukvården för att underlätta datautbyte.

Vi anser att myneva.hilkka-systemet och mobil driftstyrning är en fördel även med färdiga gränssnitt mot andra operatörers system, till exempel löneadministration och faktureringsapplikationer vi använder. " 


Johanna Jauhiainen

Johanna Jauhiainen, personaldirektör 
Hoivakehitys Oy 

Group 29975

Noggrann och effektiv dokumentation

Elektronisk loggning minskar vårdpersonalens tid på dokumentation avsevärt.

Group-Nov-29-2023-04-58-29-6490-PM

Exakta och fullständiga kunddata

mynevas programvara minskar risken för fel i dokumentationen och säkerställer att all relevant information registreras.

Group-Nov-29-2023-04-44-19-3667-PM

Bättre service

Fatta mer välgrundade beslut och förbättra kvaliteten på arbetet med enkel tillgång till omfattande kund- och patientdata.

Group (2)-3

Samarbeta enkelt som ett team

myneva främjar samarbete mellan olika social- och hälsovårdspersonal till förmån för kunderna.

secure payment

Dataskydd och spårning

myneva hjälper dig att följa lagkrav, till exempel dataskydd, och möjliggör bättre spårning av vårdinsatser.

Söker du bättre lösningar för dokumentation och dokumenthantering i vården eller omsorg?  

Jag hjälper gärna till. Boka in din kostnadsfria rådgivning nu!