För en värld vi vill leva och arbeta i 

För oss innebär hållbarhet att tänka både holistiskt och långsiktigt och agera ansvarsfullt gentemot kunder, medarbetare, partner och miljö. I detta syfte mäter vi oss mot internationellt erkända ESG-kriterier. 

shutterstock_1576511098
myneva-team_15

Ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer i harmoni 

På myneva granskar vi ständigt våra processer. myneva Finland Oy har ett ISO 14001 miljöcertifikat. Vi strävar efter ständiga förbättringar inom alla områden som bidrar till ett varsamt utnyttjande av jordens resurser och skyddar klimatet och miljön. När det kommer till energi använder vi bara 100 % förnybar grön el där detta är möjligt. Dessutom främjar vi pendlingscykling, våra medarbetare har cykelförmån. Vi arbetar för närvarande tillsammans för att utveckla en utökad hållbarhetsstrategi för myneva-koncernen, eftersom vi vet att endast hållbara koncept har en hållbar framtid. Och för denna framtid tar vi gärna ansvar. 

myneva-team_12

Miljömedvetenhet och digitalisering för en hållbar framtid

myneva anser att miljömedvetenhet är mycket viktigt och litar på digitaliseringens kraft. Vi har tagit fram tydliga miljöriktlinjer för vår verksamhet, vilket bland annat har bekräftats av vårt ISO 14001:2015-certifikat i Finland. Miljömässig hållbarhet är en integrerad del av all vår verksamhet och påverkar både strategisk planering och vårt företags dagliga verksamhet. Vår mjukvara, å andra sidan, gör det möjligt för våra kunder att implementera papperslösa arbetsprocesser, vilket inte bara ökar effektiviteten utan också hjälper till att spara resurser. Vi möjliggör till exempel elektronisk behandling av kund- och personuppgifter, vilket är mer miljövänligt och ökar datasäkerheten.

Vi håller dig uppdaterad 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller du dig uppdaterad med nyheter relaterade till ansvarsfull vård och programvara. 

Frågor, önskemål, idéer om myneva och socialt ansvar?

Jag ser fram emot att diskutera detta med dig!