Innovativ programvara för funktionshindrade tjänster

Människor med fysiska, psykiska eller flerfunktionsnedsättningar vill vara delaktiga i det sociala livet. Detta kräver mobilitet och boende samt terapeutiskt och pedagogiskt stöd. Med hjälp av mynevans program kan du effektivisera arbetet för dem som tillhandahåller funktionshindrade tjänster

Featured icon-4

Barrieren abbauen in allen Betreuungs- und Verwaltungsprozessen

Behinderte und von Behinderung betroffene Menschen haben schon genug mit Barrieren zu kämpfen – sichtbaren und solchen, die nur in den Köpfen existieren. myneva baut diese Barrieren ab, indem es die Dokumentation und Praxis in der Eingliederungshilfe, Suchthilfe und Wohnungsnotfallhilfe vereinfacht. Leistungserbringer können alle administrativen und fachlichen Prozesse in allen Wohnformen und ambulanten Settings über die Software abwickeln.

Vård enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Säkerställer åtgärder för att främja självbestämmande, aktivt deltagande och autonomi för personer med funktionsnedsättning.

Ett modulärt system för handikapptjänster

Ni drar nytta av ett holistiskt modulsystem av behovsorienterade applikationer, skräddarsydda för era processer

Bättre support och tjänster

Utveckla tjänsterna ytterligare och vidta riktade åtgärder för att förbättra organisationens kvalitet.

Effektiv datahantering

Utnyttja centraliserad hantering av information om personer med funktionsnedsättning. Här ingår hälsodata, vårdplaner och lägesrapporter

Smidiga kommunikations- och samarbetslösningar

Dela information i realtid med specialister, vårdare och terapeuter för perfekt samordnad vård och rätt stöd

Efterfrågeorienterad resursallokering

Prognostisera behovet av personal, terapienheter eller hjälpmedel för att fördela resurser utifrån individuella behov.

Foto Barbara Schlosser

„Tid och nerver sparas när Hilkka™-systemet används.“


Elisa Backman
VD, O'Live Care Oy

Foto Barbara Schlosser

„Det är trevligt att samarbeta med likasinnade, positiva och lösningsorienterade myneva Finland-anställda.“


Johanna Jauhiainen
Personaldirektör, Hoivakehitys Oy

Group 29946

Anteckna begränsningsbeslut enligt kraven i lagen om särskilt underhåll

Anteckna alltid begränsningar i enlighet med kraven i lagen om särskilt underhåll och säkert. Rätt antecknade beslut garanterar också arbetstagarens rättsskydd.

Group 29948

Kundernas läkemedelsinformation

I programmet ingår även Fimeas läkemedelsdatabas, som underlättar övervakning av läkemedel

Group 29947

All information i samma system

All information lagras i samma system, där den är säkert lagrad och redigerbar hela tiden.

Group-2

Dokumentation och statistik

Systemen stödjer registrerings- och statistikkraven enligt handikapptjänstlagen och förtydligar dokumentation.

Group (1)-2

Mobilapplikationer

Få tillgång till viktig information även när du är på resande fot

Har du frågor om vår programvara?

Jag ger dig gärna råd kring alla aspekter av funktionshinderservice.