Avtalshantering och faktureringsfunktioner

Avtalshantering och faktureringsfunktioner hjälper till vid fakturering av arbete och tjänster inom hem- och boendetjänster. Med hjälp av avtalshantering och faktureringsfunktioner är det möjligt att skapa faktureringsmaterial för arbeten och tjänster till ekonomistyrningssystemet. Fakturering kan baseras på kundens kontrakt, närvaro, utfört arbete, tjänster eller levererade varor. 

Featured icon-Nov-29-2023-05-12-44-5980-PM

Snabbare produktion av faktureringsmaterial

Olika prissättningsalternativ såsom fast prissättning, närvaroprissättning, eventprissättning och produktprissättning kan kopplas till kontraktshanteringskontraktet eller servicepaketet. Fast prissättning kan gälla till exempel ett visst fastprisproduktpaket eller hyra, närvaroprissättning är relaterad till prissättningen av den boendes närvarodagar och eventprissättning kan relateras till till exempel hemtjänst. Faktureringsmaterial kan skickas via ett gränssnitt till flera fakturerings- och ekonomistyrningssystem.

Tillverkning av faktureringsmaterial

Mjukvaran tar automatiskt fram faktureringsmaterial utifrån de besök som registreras i systemet eller kundens närvaro och minskar företagets administrativa arbete.

Korrekt fakturering av tjänster

Registrera de tjänster som tillhandahålls eller administreringen av läkemedel minut för minut i programvaran.

Anpassningsbara faktureringskoder

Använd specifika faktureringskoder för att garantera att din fakturering uppfyller gällande rättsliga krav.

Gränssnitt mot ekonomistyrningssystem

Mjukvarans funktionalitet utökas av dess många gränssnitt och faktureringsmaterial kan skickas via gränssnittet till flera fakturerings- och ekonomisystem.

Elektronisk fakturering

Istället för att skicka pappersfakturor kan du skapa elektroniska fakturor i ekonomistyrningssystemet.

Servicekupongfunktionalitet 

Systemet har även en elektronisk tjänstevoucher-funktion, som möjliggör snabb och enkel användning av tjänstekuponger (PSOPjapalse.fi) och fakturering. 

"Medarbetarnas tid går inte längre åt timrapporter. De kan spendera tiden fri från pappersarbete med våra invånare."

Jarkko Venäläinen

Servicechef, Kotilo ry 

Layer 2

Effektivisera processer 

Utifrån de besök som registreras i systemet eller kundens närvaro genererar mjukvaran automatiskt faktureringsmaterial, vilket minskar organisationens utgifter och förbättrar processerna. 

Group (1)-4

Service eterfunktioner

Elektroniska Palse- och PSOP-kupongfunktioner, som möjliggör snabb och enkel användning av servicekuponger, avräkning av transaktioner och fakturering av kunders självrisker.

Layer 2 (1)-2

Spara tid

Genom att automatisera faktureringsprocesserna kan du spara tid som du annars skulle ha lagt på manuella faktureringsuppgifter.

Layer 2 copy

Säkerställa kostnadseffektivitet

Effektiva faktureringsprocesser leder till kostnadsbesparingar, eftersom färre resurser behövs för manuella faktureringsuppgifter.

Har du några frågor eller förslag om digital fakturering i sociala organisationer?

Jag hjälper dig gärna och ger dig kostnadsfria råd om alla ämnen som rör mynevas program.