Det vi inte kan åstadkomma ensamma åstadkommer vi tillsammans

Vårt partnernätverk är en viktig pelare för våra framgångar. Våra framgångsrika partnerskap med marknadsledande företag i Finland, DACH och Benelux gör att vi kan gå samman för att transformera den sociala sektorn tillsammans. Bli en partner!

close-up-smiling-person-conference-room

mynevas partnernätverk: vård kräver lagarbete 

Vi tror att de bästa lösningarna och den högsta kvaliteten för våra kunder skapas genom samarbete. För när varje partner bidrar med sina individuella styrkor - vi kan möta de särskilda behoven hos anställda inom vårdbranschen och de som behöver vård och behandling. Vi skapar ömsesidigt fördelaktiga partnerskap där alla inblandade vinner. Bli en del av oss och upplev hur din organisation och dina kunder kan dra nytta av samskapande processer.

Featured icon (1)-1

Starka partner i vården

Är du intresserad av ett affärs- eller tekniksamarbete med myneva?

Vi söker alltid nya partner med vilka vi kan förverkliga våra ambitiösa mål om enklare vård.

Vi ger dig gärna råd om vårt partnerprogram