Holistisk programvara för äldrevård

Vad vill vi ha i livets slutskede? Ett leende, mänsklig värme och så mycket självbestämmande som möjligt. Med vår programvara digitaliseras äldreomsorgen så att arbetet förenklas för vårdgivarna som får innovativa arbetsflöden och tid över vilket i sin tur ger vårdtagarna får en allsidig vård med hög kvalitet.

Featured icon-3

Riktad digitalisering för äldre

När ledning, administration och omsorg går hand i hand blir äldreomsorgen värdig. Vad är nyckeln till detta? myneva programvara för hemtjänst och boendetjänster för äldre. Med hjälp av våra heltäckande digitala lösningar kan vårdgivare organisera sig mer effektivt, utföra rutinuppgifter som dokumentation, rutt- och skiftplanering snabbare och ge en optimal äldreomsorg

Praktiska lösningar för digitalisering av äldreomsorg

Ersätt manuella procedurer med hög felprocent med digitala processer som förenklar dokumentation och andra administrativa uppgifter.

Transparent information för alla inblandade

Alla intressenter får tydlig överblick över viktiga data och uppgifter kring vårdsituationen till förmån förde äldre och deras vård.

Ett starkt nätverk

Vi erbjuder expertis och kundservice med stöd av de mångsidiga resurserna hos ett internationellt företag.

Flexibla programvarulösningar

Alla vårdinrättningar är olika och har olika behov, och dessa kan också förändras med tiden. mynevas flexibla lösningar stödjer äldreservicens arbete.

Mer tid och energi till vårdtagarna

Med myneva får ni effektiva, beprövade processer för alla delar av den dagliga verksamheten – för vårdare och administrativ personal.

Dataskydd och efterlevnad

Vår programvara uppdateras ständigt för att säkerställa efterlevnad och dataskydd i enlighet med de strängaste EU-standarderna. Den uppfyller kraven i de senaste standarderna och lagarna.

Mitarbeiter:innen-App

Mobilapplikation för anställda

Dina anställda kan se all kundinformation och arbete samt framstegen för sina dagliga uppgifter på mobilen.

Moderna lösningar för vårdgivare

Moderna lösningar för vårdgivare

Öka medarbetarnöjdheten med en modern vårdplattform som gör arbetet mer bekvämt.

Einfache Steuerung des Tagesgeschäfts

Smidig styrning av den dagliga verksamheten

Koordinera anställda, intressenter, kunder och kundbesök direkt i programvaran.

Automatisierte Finanzplanung und Controlling

Kontraktshantering av arbeten och tjänster

Avtalshantering och faktureringsfunktioner hjälper till vid fakturering av arbete och tjänster inom hem- och boendetjänster för äldre.

Vereinfachtes Dienstplan-Management

Vereinfachtes Dienstplan-Management

Pflegedienstleitungen können MDK-konforme Dienstpläne zeitsparend erstellen oder umplanen.

Layer 2

Enkel planering av kundarbete

Med hjälp av programvaran kan du planera kundarbetet smart.

Söker du programvara för äldreomsorgen?

Lämna ett meddelande eller boka en tid!