Privacybeleid: myneva.eu-website

 

Wij, de myneva Group GmbH ('myneva/wij') bedanken u voor uw bezoek aan onze website en voor uw interesse in myneva. In de volgende bepalingen informeren wij u over het type, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens op onze website 'myneva.eu'. Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat in het bijzonder uw naam en uw e-mailadres.

 

1. Aanbieder en functionaris voor gegevens


De aanbieder van de website en de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de wet op de gegevensbescherming is de

myneva Group GmbH 
Markt 1
45127 Essen

CEO: Dieter Weisshaar
Tel.: +49 201 84 363-0
E-Mail: info@myneva.eu

De functionaris voor gegevensbescherming van de myneva Group GmbH, myneva Deutschland GmbH, myneva Schweiz, myneva Finland Oy en myneva Austria GmbH kunt u bereiken via:
 
Dr. Karsten Krupna
Krupna LEGAL

Drehbahn 7, 20354 Hamburg

T  + 49 (0)40 – 31976927

F  + 49 (0)40 – 85599739

M + 49 (0)163 – 2511327
k.krupna@krupna.legal


www.krupna.legal


De functionaris voor gegevensbescherming van myneva Benelux B.V. is:

Tan Li (eigen werknemers)
Tel.: +31(0)348 - 489 040


2. Gegevensverwerking om het gebruik van de website mogelijk te maken


Elke keer wanneer u inhoud op onze website opent, worden er verbindingsgegevens naar onze webserver verzonden. Deze verbindingsgegevens omvatten:

• het IP-adres (Internet Protocol-adres) van de betreffende gebruiker,
• de datum en tijd van de aanvraag, 
• de verwijzende URL,
• apparaatnummers zoals UDID (Unique Device Identifier) en vergelijkbare apparaatnummers, apparaatinformatie (bijv. apparaattype) en
• het browsertype/de browserversie.

Deze verbindingsgegevens worden niet gebruikt om de gebruiker te identificeren of gecombineerd met gegevens uit andere gegevensbronnen, maar worden gebruikt om de website aan te bieden. Uiterlijk na 7 dagen worden de gegevens geanonimiseerd door het IP-adres op domeinniveau in te korten. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f van de AVG.


3. Gegevensverwerking op verzoek


Het gebruik van onze website is over het algemeen mogelijk zonder persoonsgegevens te verstrekken. U bent niet verplicht om deze website te openen of om persoonsgegevens te verstrekken. In bepaalde gevallen is het echter noodzakelijk om persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld om nieuwsbrieven te ontvangen of in het geval van een sollicitatie. Als u ons geen persoonsgegevens verstrekt voor de hieronder genoemde doeleinden, kunt u mogelijk geen gebruikmaken van de functionaliteiten van deze website of van sommige van deze diensten.


3.1. Contactformulier

Als u contact met ons opneemt via het daarvoor bestemde contactformulier, worden uw gegevens opgeslagen om uw vraag te verwerken.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 zin 1 lit. f van de AVG. Ons legitieme belang ligt dan in het beantwoorden van uw vraag. In het geval van de implementatie van (pre)contractuele maatregelen is de rechtsgrondslag Art. 6 lid 1 zin 1 lit. b van de AVG.

3.2. Inloggen

Als u een klant van myneva of van een myneva-bedrijf bent, dan kunt u de inlogfunctie op deze website gebruiken om toegang te krijgen tot afzonderlijke informatie of updates over het product dat u gebruikt.

Hiervoor moet u eerst uw gebruikersnaam invoeren en uw wachtwoord kiezen ('Inloggegevens'). Een wachtwoord moet minstens 8 tekens lang zijn en bij voorkeur bestaan uit een combinatie van hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens. Triviale wachtwoorden zoals 'ABC' of toetsenbordcombinaties (bijv. 'qwert' of 'asdfgh'), allerlei namen (bijv. van vrienden, kennissen, collega's, familieleden, huisdieren), namen van steden en gebouwen, stripfiguren, automerken, kentekenplaten, termen, geboortedata, telefoonnummers, veelgebruikte afkortingen, enz. zijn geen veilige wachtwoorden.

Inloggegevens moeten strikt vertrouwelijk worden behandeld. Als een wachtwoord toch bekend wordt gemaakt, bijvoorbeeld om derden in noodgevallen toegang te geven tot bepaalde databases, moet het wachtwoord onmiddellijk worden gewijzigd. Voor uw eigen veiligheid is het verboden om reeds gebruikte wachtwoorden opnieuw te gebruiken.
Daarnaast worden uw IP-adres en het tijdstip van toegang door ons opgeslagen wanneer u zich aanmeldt. Dit is nodig om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

Elke keer dat u inlogt, plaatst myneva ook een sessiecookie. Deze sessiecookie voorkomt automatisch uitloggen tijdens actief gebruik van de account of bijbehorende diensten. Na het uitloggen wordt de sessiecookie automatisch binnen enkele minuten verwijderd.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f van de AVG en, indien uw contractuele relatie wordt beïnvloed, Art. 6 lid 1 zin 1 lit. b en/of f van de AVG.


3.3. Nieuwsbrief van myneva

Als u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, ontvangt u per e-mail een nieuwsbrief over de producten en diensten van myneva. Om onze nieuwsbrief te ontvangen, moet u uw voornaam, achternaam en e-mailadres opgeven. Let op: door het vakje aan te vinken, geeft u ook toestemming aan myneva om uw gebruikersgedrag te analyseren met als doel de nieuwsbrief en diensten te optimaliseren. In het bijzonder bepaalt myneva welke informatie u downloadt uit de nieuwsbrief en op welke links u klikt.

In verband met uw registratie voor het ontvangen van de nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde 'double opt-in'-procedure. Dit betekent dat wij u, nadat u zich hebt geregistreerd, een e-mail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Als u uw inschrijving niet binnen 7 dagen bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd.

De verwerking van uw persoonsgegevens in verband met de nieuwsbrief is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid 1 zin 1 lit. a van de AVG.

U kunt uw toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven, inclusief tracking, te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door contact op te nemen met myneva. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken. U vindt een overeenkomstige link aan het einde van elke e-mailnieuwsbrief voor het uitoefenen van het herroepingsrecht. U kunt uw toestemming ook op elk gewenst moment intrekken, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar widerruf@myneva.eu.

Wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief, slaan we ook uw IP-adres en het tijdstip van registratie op om te voldoen aan onze wettelijke documentatieverplichtingen. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is in dit geval art. 6 lid 1 zin 1 lit. c van de AVG.

3.4. Online sollicitatie

Op onze website kunt u solliciteren naar een baan bij myneva of bij een van de bedrijven van myneva die in het impressum worden genoemd (telkens: 'werkaanbieder'). U hebt de mogelijkheid om ons online sollicitatieformulier te gebruiken. U kunt ook per e-mail of post solliciteren.

Als onderdeel van de online sollicitatie wordt u gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken (bijv. naam en contactgegevens). Het verstrekken van bepaalde gegevens is vereist voor het aangaan en realiseren van een mogelijke arbeidsrelatie met de betreffende vacatureaanbieder. Als u deze gegevens, die afzonderlijk als verplichte velden zijn gemarkeerd, niet verstrekt, is uw sollicitatie onvolledig en kan deze niet verder in de sollicitatieprocedure in aanmerking worden genomen. Het verstrekken van andere informatie en het uploaden van bestanden of documenten (bijv. cv of sollicitatiefoto) is in deze sollicitatiefase niet verplicht, maar optioneel. Als u alleen de verplichte informatie verstrekt, heeft dit geen nadelige gevolgen voor uw sollicitatie.

Zodra we uw online sollicitatie hebben ontvangen, ontvangt u van ons een automatische ontvangstbevestiging. Verdere communicatie over de sollicitatieprocedure vindt vervolgens plaats via de betreffende vacatureaanbieder.

Uw gegevens worden door de betreffende vacatureaanbieder verwerkt om te beslissen of er een arbeidsverhouding tot stand komt. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking door de betreffende vacature-aanbieder is art. 88 lid 1 van de AVG in combinatie met de betreffende nationale regelgeving, in Duitsland § 26 lid 1 zin 1 BDSG (Duitse gegevensbeschermingswet). Als het om speciale categorieën van persoonsgegevens gaat, is de verwerking gebaseerd op art. 88 van de AVG in combinatie met de nationale regelgeving, in Duitsland § 26 para. 3 BDSG (Duitse gegevensbeschermingswet). In het geval van een afwijzing of beëindiging van de sollicitatieprocedure worden uw gegevens binnen 6 maanden verwijderd.

 

3.5. Deelname aan evenementen

Als u wilt deelnemen aan onze evenementen, moet u zich vooraf registreren met vermelding van uw voor- en achternaam, uw organisatie, uw adres en uw e-mailadres. Alle andere informatie die u verstrekt is optioneel. Na het verzenden van uw registratie ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail. Uw gegevens worden door ons gebruikt om u in staat te stellen deel te nemen, voor facturatiedoeleinden en, indien nodig, om met u te communiceren over het specifieke evenement en betreffende organisatorische aspecten.
De rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw gegevens in het geval van de uitvoering van (pre)contractuele maatregelen is Art. 6 lid 1 zin 1 lit. b van de AVG. Anders is de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw gegevens Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f van de AVG. Ons legitieme belang ligt dan in de organisatie en realisatie van het evenement. 
Houd er rekening mee dat er beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt tijdens evenementen, waar u mogelijk op te zien en/of horen bent. Door uw toestemming te geven tijdens het registratieproces, gaat u ermee akkoord dat de myneva Group GmbH alsmede alle in het impressum genoemde bedrijven deze beeld- en geluidsopnamen van u gebruiken, alsmede uw voor- en achternaam, onbeperkt in termen van grondgebied, tijd en inhoud, in het bijzonder:
• op de websites,
• op de socialemediakanalen (Facebook, YouTube, Twitter, enz.),
• in trainingen voor medewerkers, geïnteresseerden en klanten,
• in e-mailnieuwsbrieven voor klanten, geïnteresseerden, enz.
• in product- en imagobrochures en
• in de redactionele omgeving (persberichten, redactionele artikelen, etc.)
van de myneva Group voor commerciële en niet-commerciële doeleinden (bijv. intranet) en voor openbare weergave. Houd er ook rekening mee dat de beeld- en geluidsopnamen bij openbare vertoning (bijv. publicatie op internet) wereldwijd toegankelijk kunnen zijn en dat verder gebruik van deze beeld- en geluidsopnamen door onbevoegde derden niet kan worden uitgesloten. Het verlenen van uw bovengenoemde toestemming is noodzakelijk in verband met uw deelname aan evenementen, aangezien we de uitsluiting van individuele personen niet kunnen garanderen. 

Let bij online-evenementen ook op onze informatie over gegevensbescherming in verband met Teams, Zoom en GoTo onder punt 3.8.

Als u ons vragen, opmerkingen en/of feedback stuurt in verband met het evenement (bijv. naar: sales@myneva.eu) dan worden uw gegevens opgeslagen zodat ze kunnen worden gebruikt om uw vraag te verwerken.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 zin 1 lit. f van de AVG. Ons legitieme belang ligt dan in het beantwoorden van uw vraag. In het geval van de implementatie van (pre)contractuele maatregelen is de rechtsgrondslag Art. 6 lid 1 zin 1 lit. b van de AVG.

 

3.6. Deelname aan de gebruikersdagen

Als u wilt deelnemen aan onze gebruikersdagen, moet u zich vooraf registreren met vermelding van uw voor- en achternaam, uw organisatie, uw adres en uw e-mailadres. Alle andere informatie die u verstrekt is optioneel. Na het verzenden van uw registratie ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail. Uw gegevens worden door ons gebruikt om u in staat te stellen deel te nemen, voor facturatiedoeleinden en, indien nodig, om met u te communiceren over het specifieke evenement en betreffende organisatorische aspecten.
De rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw gegevens in het geval van de uitvoering van (pre)contractuele maatregelen is Art. 6 lid 1 zin 1 lit. b van de AVG. Anders is de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw gegevens Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f van de AVG. Ons legitieme belang ligt dan in de organisatie en realisatie van het evenement. 
Houd er rekening mee dat er beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt tijdens gebruikersdagen, waar u mogelijk op te zien en/of horen bent. Door uw toestemming te geven tijdens het registratieproces, gaat u ermee akkoord dat de myneva Group GmbH alsmede alle in het impressum genoemde bedrijven deze beeld- en geluidsopnamen van u gebruiken, alsmede uw voor- en achternaam, onbeperkt in termen van grondgebied, tijd en inhoud, in het bijzonder:
•    op de websites,
•    op de socialemediakanalen (Facebook, YouTube, Twitter, enz.),
•    in trainingen voor medewerkers, geïnteresseerden en klanten,
•    in e-mailnieuwsbrieven voor klanten, geïnteresseerden, enz.
•    in product- en imagobrochures en
•    in de redactionele omgeving (persberichten, redactionele artikelen, etc.) 
van de myneva Group voor commerciële en niet-commerciële doeleinden (bijv. intranet) en voor openbare weergave. Houd er ook rekening mee dat de beeld- en geluidsopnamen bij openbare vertoning (bijv. publicatie op internet) wereldwijd toegankelijk kunnen zijn en dat verder gebruik van deze beeld- en geluidsopnamen door onbevoegde derden niet kan worden uitgesloten. Het verlenen van uw bovengenoemde toestemming is noodzakelijk in verband met uw deelname aan gebruikersdagen, aangezien we de uitsluiting van individuele personen niet kunnen garanderen. 
Let bij online-evenementen ook op onze informatie over gegevensbescherming in verband met Teams, Zoom en GoTo onder punt 3.8.
Als u ons vragen, opmerkingen en/of feedback stuurt in verband met het evenement (bijv. naar: sales@myneva.eu) dan worden uw gegevens opgeslagen zodat ze kunnen worden gebruikt om uw vraag te verwerken.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 zin 1 lit. f van de AVG. Ons legitieme belang ligt dan in het beantwoorden van uw vraag. In het geval van de implementatie van (pre)contractuele maatregelen is de rechtsgrondslag Art. 6 lid 1 zin 1 lit. b van de AVG.

 

3.7. Teams, Zoom, GoTo

Informatie over gegevensbescherming van Teams, Zoom en GoTo vindt u hier.


4. Gegevensverwerking voor het op behoeften gebaseerde ontwerp van de website/cookies

Om het gebruik van onze website voor u zo aangenaam mogelijk te maken, maken we gebruik van zogenaamde 'cookies', kleine tekstbestanden die door een webserver naar uw browser worden gestuurd en op de harde schijf van uw eindapparaat worden opgeslagen. Hierdoor kunnen wij het apparaat herkennen dat u gebruikt wanneer u onze website bezoekt.
De trackingtools die we gebruiken en andere diensten die cookies gebruiken, staan vermeld in hoofdstuk 5 en 6.

De meeste browsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren. U kunt ervoor kiezen om geen cookies in uw browser op te slaan en u hebt de mogelijkheid om ze op elk gewenst moment van uw harde schijf te verwijderen. U kunt uw browser echter ook gebruiken om het plaatsen van bepaalde cookies te voorkomen (bijvoorbeeld cookies van externe aanbieders), bijvoorbeeld als u webtracking wilt voorkomen. Meer informatie hierover vindt u in de helpfunctie van uw browser.
We willen u er ook op wijzen dat u ter bescherming van uw privacy een plugin in uw browser kunt installeren die de mogelijkheid biedt om tracking te voorkomen, bijvoorbeeld AdBlock, Ghostery of NoScript (raadpleeg de informatie over gegevensbescherming van de betreffende plugin-provider).

Houd er tot slot rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken als u cookies uitschakelt.
Meer informatie over de cookies die op de website worden gebruikt, zijn te vinden in de cookiebanner en in de volgende bepalingen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens volgt, tenzij anders vermeld in paragraaf 5 f., uit art. 6 lid 1 zin 1 lit. f van de AVG. Ons legitieme belang ligt in het op behoeften gebaseerde ontwerp van de website.


5. Toestemming voor cookies met Cookiebot

Om uw toestemming voor het gebruik van trackingtools te kunnen beheren, gebruiken we de cookieconsenttechnologie 'Cookiebot’ van Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken, website: https://www.cookiebot.com/de/ (hierna 'Cybot'). In deze context wordt, naast de verbindingsgegevens, het aan Cybot doorgegeven als u toestemming verleent, weigert of intrekt. Cybot plaatst ook een cookie in uw browser om de overeenkomstige toewijzing te kunnen doen.
Cookiebot wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 lit. c van de AVG.


6. Trackingtools/andere diensten


6.1. Google Analytics

Onze website maakt gebruik van het trackingprogramma 'Google Analytics'. Dit is een dienst van Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna 'Google'). Dit trackingprogramma helpt ons om onze website interessanter voor u te maken en de gebruikerservaring te verbeteren. Gegevens over het gebruik van onze website worden opgeslagen in gepseudonimiseerde gebruikersprofielen. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. Daarnaast kunnen gegevens van verschillende apparaten, sessies en interacties worden gekoppeld aan een zogenaamde 'gebruikers-ID'. De gegenereerde informatie wordt meestal eerst naar een server van Google binnen de EU gestuurd.
Google anonimiseert automatisch de IP-adressen van gebruikers bij het verzamelen van gebruikersgegevens. Bovendien worden de IP-adressen niet geregistreerd of opgeslagen door Google. Het inkorten van IP-adressen leidt echter niet tot een volledige anonimisering van de gegevensverwerking. Wanneer Google Analytics wordt gebruikt, worden dus gebruiksgegevens verzameld die als persoonsgegevens moeten worden geëvalueerd, zoals identificatiekenmerken van de individuele gebruikers, die bijvoorbeeld ook een koppeling met een bestaand Google-account mogelijk maken.
Op ons verzoek zal Google de via Google Analytics verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Zonder specifieke toestemming worden de gepseudonimiseerde gebruikersprofielen niet samengevoegd met persoonsgegevens betreffende de drager van het pseudoniem.
Meer informatie over Google Analytics vindt u hier:
https://support.google.com/analytics/answer/12017362
Houd er rekening mee dat Google ook onafhankelijke toegang heeft tot uw gegevens die via Google Analytics zijn verzameld en deze gegevens ook voor eigen doeleinden kan gebruiken. Google kan deze gegevens bijvoorbeeld koppelen aan andere gegevens over u, zoals uw zoekgeschiedenis, persoonlijke account, gebruiksgegevens van andere apparaten en andere gegevens die Google over u heeft.
De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is uw toestemming, gebaseerd op art. 25 (1) zin 1 TTDSG (Duitse wet bescherming persoonsgegevens telecommunicatie) voor de opslag van en toegang tot informatie in eindapparatuur en art. 6 (1) zin 1 lit. a van de AVG voor onze verdere verwerking van uw gegevens. U geeft hiervoor toestemming via onze cookiebanner. Houd er rekening mee dat Google een bedrijf uit de VS is. Volgens een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie (HvJ) is er geen adequaat niveau van gegevensbescherming in de VS en bestaat er daarom een risico voor de bescherming van uw gegevens. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw gegevens bijvoorbeeld door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden. De nieuwe EU-standaardclausules voor gegevensbescherming zijn overeengekomen als geschikte garanties voor een adequaat beschermingsniveau bij de overdracht van gegevens.

6.2. Google Ads Conversion

We gebruiken de dienst 'Google Ads Conversion' om met behulp van advertentiemateriaal reclame te maken voor onze producten en diensten op externe websites en om het succes van onze reclamemaatregelen te bepalen. Deze advertenties worden door Google geleverd via zogenaamde 'advertentieservers'. Als u onze website bezoekt via een advertentie van Google, slaat Google Ads een cookie op uw eindapparaat op. Deze cookies verliezen over het algemeen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. De unieke cookie-ID, het aantal advertentie-impressies per plaatsing (frequentie), de laatste impressie (relevant voor post-view conversies) en opt-out-informatie (informatie dat de gebruiker niet langer reclame wil ontvangen) worden meestal opgeslagen als analysewaarden voor deze cookie.
Met de bovengenoemde cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als u dus bepaalde websites van een Ads-klant hebt bezocht en de cookie die op uw computer is opgeslagen nog niet is verlopen, kunnen Google en de Ads-klant herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van Ads-klanten. We verzamelen en verwerken zelf geen persoonsgegevens in de bovengenoemde reclamepraktijken. We ontvangen alleen statistische analyses van Google. Aan de hand van deze analyses kunnen we herkennen welke van de gebruikte reclamepraktijken bijzonder effectief zijn. Wij ontvangen geen verdere gegevens door het gebruik van het reclamemateriaal; in het bijzonder kunnen wij u niet identificeren op basis van deze informatie.
Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google door het gebruik van deze tool verzamelt en informeren u daarom op basis van onze kennis als volgt: Door de integratie van Ads Conversion ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website hebt bezocht of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bij een Google-dienst bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Google geregistreerd bent of u niet hebt aangemeld, bestaat de mogelijkheid dat de provider uw IP-adres achterhaalt en opslaat.
Meer informatie over de gegevensbescherming van Google vindt u hier: https://support.google.com/google-ads/answer/93148 https://ads.google.com/intl/de_de/home/faq/gdpr/
De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Ads Conversion is uw toestemming, gebaseerd op art. 25 (1) zin 1 TTDSG (Duitse wet bescherming persoonsgegevens telecommunicatie) voor de opslag van en toegang tot informatie in eindapparatuur en art. 6 (1) zin 1 lit. a van de AVG voor onze verdere verwerking van uw gegevens. U geeft hiervoor toestemming via onze cookiebanner. Houd er rekening mee dat Google een bedrijf uit de VS is. Volgens een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie (HvJ) is er geen adequaat niveau van gegevensbescherming in de VS en bestaat er daarom een risico voor de bescherming van uw gegevens. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw gegevens bijvoorbeeld door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden. De nieuwe EU-standaardclausules voor gegevensbescherming zijn overeengekomen als geschikte garanties voor een adequaat beschermingsniveau bij de overdracht van gegevens.


6.3. HubSpot

Voor onze online marketingactiviteiten maken we gebruik van de service van HubSpot Inc, een softwarebedrijf uit de Verenigde Staten, 25 First Street, Cambridge, MA 02141 USA, met een vestiging in Ierland, Ground Floor, Two Dockland Central, Guild St, North Dock, Dublin, D01 K2C5, Ierland ('HubSpot').
HubSpot is een geïntegreerde softwareoplossing die we gebruiken voor verschillende aspecten van onze online marketing. Deze omvatten onder andere:
E-mailmarketing, contactbeheer (bijv. gebruikerssegmentatie & CRM) en gegevensverwerking via contactformulieren.
Via onze contactformulieren kunnen gebruikers van onze website bijvoorbeeld meer te weten komen over de producten en diensten van myneva en hun contactgegevens en andere informatie verstrekken. Deze informatie wordt vervolgens opgeslagen op de servers van onze softwarepartner HubSpot. Ze kunnen door ons worden gebruikt om contact op te nemen met gebruikers van onze website en om te bepalen welke diensten van myneva voor hen interessant zijn. Alle informatie die we verzamelen valt onder dit privacybeleid. Wij gebruiken alle verzamelde informatie uitsluitend om onze marketingacties te optimaliseren.
De rechtsgrondslag voor het gebruik van HubSpot is uw toestemming, gebaseerd op art. 25 (1) zin 1 TTDSG (Duitse wet bescherming persoonsgegevens telecommunicatie) voor de opslag van en toegang tot informatie in eindapparatuur en art. 6 (1) zin 1 lit. a van de AVG voor onze verdere verwerking van uw gegevens. U geeft hiervoor toestemming via onze cookiebanner. Houd er rekening mee dat HubSpot een bedrijf uit de VS is. Volgens een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie (HvJ) is er geen adequaat niveau van gegevensbescherming in de VS en bestaat er daarom een risico voor de bescherming van uw gegevens. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw gegevens bijvoorbeeld door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden. De nieuwe EU-standaardclausules voor gegevensbescherming zijn overeengekomen als geschikte garanties voor een adequaat beschermingsniveau bij de overdracht van gegevens.

 

6.4. Atlassian

We gebruiken Jira Service Management (JSM), een service van Atlassian PRY Ltd, Level 6, 341 George St, Sydney NSW 2000, Australië ('Atlassian'), om vragen van klanten te verwerken.

Werknemers van organisaties die myneva-klanten zijn, kunnen via een myneva-website of via links die direct in myneva-softwareoplossingen geïntegreerd zijn, om onze ondersteuning vragen. Vervolgens wordt er automatisch een ticket aangemaakt in Atlassian, wordt er handmatig of automatisch een supportmedewerker of -groep toegewezen en ontvangt de persoon die de vraag stelt een e-mail over de ontvangst of verwerkingsstatus. Of een myneva-klantenservicemedewerker neemt dan contact op met de persoon via e-mail/telefoon, beantwoordt de vragen en sluit het ticket zodra het probleem is opgelost. De klant hoeft zich niet te registreren om klantenservicediensten te gebruiken.

Wanneer het verzoek wordt ontvangen, worden ondersteunende klantgegevens indien nodig geladen vanuit Hubspot (zie sectie 6.3) (naam van de organisatie, adres, land, product, enz.).

Met name de volgende persoonsgegevens worden in Atlassian verwerkt:

  • Achternaam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres van contactpersonen van myneva-klanten (= contactgegevens)
  • Naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, functie, werkinformatie/activiteitgegevens van medewerkers van myneva
    De 'werkinformatie/activiteitgegevens' zijn specifiek de tickets die door de werknemer zijn verwerkt, hun responstijden, hun oplostijden en het oplossingspercentage van het eerste contact, evenals de klanttevredenheid op basis van feedback van klanten

We gebruiken Atlassian om verzoeken snel en efficiënt te kunnen verwerken. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 lid 1 lit. f van de AVG. Houd er rekening mee dat Atlassian een bedrijf is dat is gevestigd in Australië. De nieuwe EU-standaardclausules voor gegevensbescherming zijn overeengekomen als geschikte garanties voor een adequaat beschermingsniveau bij de overdracht van gegevens. Meer informatie over de gegevensbescherming van Atlassian vindt u hier:
 https://www.atlassian.com/de/legal/data-transfer-impact-assessment

https://www.atlassian.com/de/legal/data-processing-addendum


6.5. YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van YouTube, een bedrijf dat wordt beheerd door Google. Wanneer u een van onze websites bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plugin, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze websites u hebt bezocht. Als u ingelogd bent op uw YouTube-account, geeft u YouTube de mogelijkheid om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.
De rechtsgrondslag voor het gebruik van YouTube is uw toestemming, gebaseerd op art. 25 (1) zin 1 TTDSG (Duitse wet bescherming persoonsgegevens telecommunicatie) voor de opslag van en toegang tot informatie in eindapparatuur en art. 6 (1) zin 1 lit. a van de AVG voor onze verdere verwerking van uw gegevens. U geeft hiervoor toestemming via onze cookiebanner. Houd er rekening mee dat Google een bedrijf uit de VS is. Volgens een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie (HvJ) is er geen adequaat niveau van gegevensbescherming in de VS en bestaat er daarom een risico voor de bescherming van uw gegevens. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw gegevens bijvoorbeeld door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden. Als u toch toestemming wilt geven voor het gebruik van deze tool, kunt u dit aangeven via de cookiebanner. De nieuwe EU-standaardclausules voor gegevensbescherming zijn overeengekomen als geschikte garanties voor een adequaat beschermingsniveau bij de overdracht van gegevens.
Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op: 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

6.6. LinkedIn Insight-Tag

We gebruiken de 'LinkedIn Insight Tag'-conversietool van LinkedIn Ireland Unlimited Company (LinkedIn Ierland) op onze website. Deze tool maakt een cookie aan in uw webbrowser, waardoor onder andere de volgende gegevens kunnen worden verzameld: IP-adres, apparaat- en browserkenmerken en pagina-events (bijv. paginaweergaves). LinkedIn Ierland geeft geen persoonsgegevens door aan ons, maar biedt geanonimiseerde rapporten over de doelgroep van de website en de weergaveprestaties. Daarnaast biedt LinkedIn Ierland de mogelijkheid tot retargeting via de Insight tag. Met behulp van deze gegevens kunnen we gerichte advertenties buiten onze website weergeven zonder u als gebruiker van de website te identificeren. De rechtsgrondslag voor het gebruik van LinkedIn Insight-Tags is uw toestemming, gebaseerd op art. 25 (1) zin 1 TTDSG (Duitse wet bescherming persoonsgegevens telecommunicatie) voor de opslag van en toegang tot informatie in eindapparatuur en art. 6 (1) zin 1 lit. a van de AVG voor onze verdere verwerking van uw gegevens. U geeft hiervoor toestemming via onze cookiebanner. Houd er rekening mee dat LinkedIn Ierland uw gegevens ook buiten de EU/EER kan verwerken. Volgens een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie (HvJ) is er geen adequaat niveau van gegevensbescherming in de VS en bestaat er daarom een risico voor de bescherming van uw gegevens. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw gegevens bijvoorbeeld door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden. De nieuwe EU-standaardclausules voor gegevensbescherming zijn overeengekomen als geschikte garanties voor een adequaat beschermingsniveau bij de overdracht van gegevens. Meer informatie over de LinkedIn Insight Day vindt u op de volgende  Link. Meer informatie over de gegevensbescherming van LinkedIn Ierland vindt u in het Privacybeleid van LinkedIn Ierland.

 

6.7. Meta-Pixel

Met de zogenaamde 'Meta pixel' wordt een onzichtbare Meta pixel geïntegreerd op onze website, waarmee het online gedrag van elke websitebezoeker wordt geanalyseerd door Meta Platforms Ireland Limited (voorheen Facebook Ireland Limited), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ('Meta'). De Meta pixel maakt het mogelijk om klantgegevens zoals voornaam, achternaam, e-mailadres, enz. door te sturen naar Meta en te verrijken met bestaande trackinggegevens. Dit maakt het mogelijk om gegevens te verzamelen van niet-gebruikers van het sociale netwerk Facebook of om gebruikers te registreren die niet zijn ingelogd op Facebook wanneer ze een website bezoeken. Als gevolg hiervan worden websitebezoekers gevolgd via Meta, dat opzettelijk de opslag van cookies van derden voorkomt. Dit geeft ons de mogelijkheid om u op Facebook te targeten met een advertentie. De Meta pixel maakt het echter ook mogelijk om nieuwe klanten te werven en nieuwe mensen te targeten die lijken op bestaande websitebezoekers.
Naast ons is ook Meta zelf verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Meta verwerkt de gegevens in overeenstemming met het gegevensgebruikbeleid van Meta. Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van Meta. Speciale informatie en details over de Meta pixel en hoe het werkt kunt u vinden in de helpsectie van Meta. 
In dit opzicht zijn we samen met Meta verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, d.w.z. Art. 26 van de AVG voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In dit geval kunt u uw rechten (zie Sectie 12) doen gelden tegen zowel ons als Meta. Meta dient echter als eerste aanspreekpunt. We hebben een overeenkomst gesloten met Meta over gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens. U kunt deze bekijken via de volgende link: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.  
De rechtsgrondslag voor het gebruik van Meta pixel is uw toestemming, gebaseerd op art. 25 (1) zin 1 TTDSG (Duitse wet bescherming persoonsgegevens telecommunicatie) voor de opslag van en toegang tot informatie in eindapparatuur en art. 6 (1) zin 1 lit. a van de AVG voor onze verdere verwerking van uw gegevens. U geeft hiervoor toestemming via onze cookiebanner. Houd er rekening mee dat Meta een bedrijf uit de VS is. Volgens een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie (HvJ) is er geen adequaat niveau van gegevensbescherming in de VS en bestaat er daarom een risico voor de bescherming van uw gegevens. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw gegevens bijvoorbeeld door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden. In het geval dat gegevens worden overgedragen aan Meta Platforms Inc. in de VS, zijn de nieuwe standaard clausules voor gegevensbescherming overeengekomen tussen Meta Platforms Ireland Limited en Meta Platforms Inc. 

6.8. Google reCAPTCHA

We gebruiken Google reCAPTCHA ('reCAPTCHA') op onze website. Dit is een dienst van Google. Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevens die op onze website worden ingevoerd (bijv. bij het registreren voor een nieuwsbrief) door een mens of door een geautomatiseerd programma worden ingevoerd. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website oproept of betreedt. Om dit te analyseren, evalueert reCAPTCHA verschillende stukjes informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google. De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. U wordt niet apart geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt. De rechtsgrondslag voor het gebruik van reCAPTCHA is uw toestemming, gebaseerd op art. 25 (1) zin 1 TTDSG (Duitse wet bescherming persoonsgegevens telecommunicatie) voor de opslag van en toegang tot informatie in eindapparatuur en art. 6 (1) zin 1 lit. a van de AVG voor onze verdere verwerking van uw gegevens. U geeft hiervoor toestemming via onze cookiebanner. Houd er rekening mee dat Google een bedrijf uit de VS is. Volgens een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie (HvJ) is er geen adequaat niveau van gegevensbescherming in de VS en bestaat er daarom een risico voor de bescherming van uw gegevens. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw gegevens bijvoorbeeld door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden. De nieuwe EU-standaardclausules voor gegevensbescherming zijn overeengekomen als geschikte garanties voor een adequaat beschermingsniveau bij de overdracht van gegevens.
Meer informatie over reCAPTCHA evenals het privacybeleid van Google vindt u op de volgende links:: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 

6.9. Google AdSense

We gebruiken de AdSense-functie van Google op onze website. Het doel van de gegevensverwerking is het verhuren van advertentieruimte op de website en het richten van op interesses gebaseerde advertenties op bezoekers van de website. Deze functie wordt gebruikt om gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties van het Google Display Network weer te geven aan bezoekers van de website. Google gebruikt cookies en web beacons (onzichtbare grafische afbeeldingen) om uw gebruik van de website te analyseren. De hierdoor gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Voor zover wij weten, zal Google uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. 
Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op :  https://www.google.com/policies/technologies/ads/ en https://www.google.com/policies/privacy/

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google AdSense is uw toestemming, gebaseerd op art. 25 (1) zin 1 TTDSG (Duitse wet bescherming persoonsgegevens telecommunicatie) voor de opslag van en toegang tot informatie in eindapparatuur en art. 6 (1) zin 1 lit. a van de AVG voor onze verdere verwerking van uw gegevens. U geeft hiervoor toestemming via onze cookiebanner. Houd er rekening mee dat Google een bedrijf uit de VS is. Volgens een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie (HvJ) is er geen adequaat niveau van gegevensbescherming in de VS en bestaat er daarom een risico voor de bescherming van uw gegevens. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw gegevens bijvoorbeeld door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden. De nieuwe EU-standaardclausules voor gegevensbescherming zijn overeengekomen als geschikte garanties voor een adequaat beschermingsniveau bij de overdracht van gegevens.

 

6.10. Google Fonts (lokale integratie)

Voor een uniforme weergave van lettertypen op onze website maken wij gebruik van zogenaamde webfonts van Google. Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd, daarom worden uw IP-adres of andere gegevens niet naar de servers van Google verzonden.

 

7. Gegevensoverdracht


Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden of andere ontvangers als dit noodzakelijk is voor het leveren van diensten, als u toestemming heeft gegeven, als er een wettelijke verplichting bestaat of als de overdracht van gegevens is toegestaan op een andere rechtsgrondslag. Waar nodig hebben we gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten met de ontvangers van uw gegevens, zoals Google, Cybot of andere dienstverleners zoals Amazon Web Services (in Frankfurt am Main), in overeenstemming met art. 28 van de AVG. We geven uw gegevens alleen door aan overheidsinstanties in het kader van wettelijke verplichtingen of op basis van een officieel bevel of een rechterlijke beslissing.


8. Socialemediaprestaties


8.1. Links naar sociale netwerken

Onze website bevat links naar sociale netwerken (Facebook, LinkedIn, YouTube en Xing). Deze websites worden uitsluitend beheerd door derden. Als u de links volgt, kan de betreffende aanbieder uw persoonsgegevens verwerken. Raadpleeg in dit verband de kennisgevingen over gegevensbescherming van de aanbieders.


8.2. Gegevensverwerking door myneva en rechtsgrondslag

Onze aanwezigheid in sociale media en links naar externe aanbieders (Facebook, LinkedIn, YouTube en Xing) dienen om u te informeren over myneva evenals nieuwe ontwikkelingen, diensten en producten van myneva of de in het impressum vermelde bedrijven. Afhankelijk van het aanbod van de betreffende aanbieder hebt u de mogelijkheid om op verschillende manieren te interageren (commentaar, aanbeveling, enz.), bijvoorbeeld in verband met onze aanwezigheid op sociale media. Gebruikersinteractie is een belangrijk criterium voor ons om gerichte marketing uit te voeren. Zo kunnen we bijvoorbeeld bepalen welke berichten het vaakst worden gelezen. Daarom gebruiken we de statistieken die in dit verband door de providers worden bepaald ook voor onze eigen doeleinden. Als we daarbij persoonsgegevens van gebruikers verwerken, is de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 zin 1 lit. f van de AVG. Ons legitieme belang ligt dan met name in gerichte informatie/reclame. U wordt door de aanbieders apart geïnformeerd over de rechtsgrondslag waarop de aanbieders uw gegevens voor hun eigen doeleinden verwerken.


8.3. Gedeelde verantwoordelijkheid

In individuele gevallen zijn wij samen met de aanbieders van sociale media verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In dit geval kunt u uw rechten doen gelden (zie sectie 12) tegen zowel ons als de aanbieder van sociale media. De aanbieder van sociale media is echter het eerste aanspreekpunt.
Wij hebben een overeenkomst gesloten met Meta Platforms Ireland Limited (voorheen Facebook Ireland Ltd.), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland over gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit is van toepassing op de verwerking van zgn. 'Insights-gegevens'. Dit betreft paginastatistieken, in het bijzonder met betrekking tot de interacties van Facebook-gebruikers. Meer informatie over de Insights-gegevens vindt u  hier. Onze overeenkomst met Meta kunt u bekijken via deze  Link.

We hebben ook een overeenkomst gesloten met LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (LinkedIn). Dit is van toepassing op zgn. 'pagina Insights'. Dit zijn geaggregeerde paginastatistieken, waarbij LinkedIn ons geen persoonsgegevens van u verstrekt, maar alleen geaggregeerde gegevens. Het is voor ons niet mogelijk om conclusies over individuele gebruikers te trekken uit de informatie in de pagina Insights. Meer informatie over de Insights-gegevens en onze overeenkomst met LinkedIn vindt u op de volgende Link.

Houd er rekening mee dat socialemedia-aanbieders uw gegevens ook buiten de EU/EER kunnen verwerken. Volgens een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie (HvJ) is er geen adequaat niveau van gegevensbescherming in de VS en bestaat er daarom een risico voor de bescherming van uw gegevens. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw gegevens bijvoorbeeld door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden.

Met betrekking tot de opslagperiode van de gegevens die door ons worden verwerkt voor onze eigen doeleinden, verwijzen we naar onze uitleg onder punt 10. Houd ook rekening met de gegevensbeschermingsbepalingen van de betreffende aanbieder van sociale media.


9. Gegevensoverdracht naar landen buiten de EU


Indien dit noodzakelijk is voor onze doeleinden, dragen we uw gegevens ook over aan ontvangers buiten de EU als u daarvoor toestemming hebt gegeven, als er een wettelijke verplichting bestaat of als de overdracht van gegevens is toegestaan op een andere rechtsgrondslag. In het kader van gegevensverwerking worden uw gegevens ook doorgegeven aan ontvangers in de VS. Houd er rekening mee dat er volgens een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie (HvJ) geen adequaat niveau van gegevensbescherming is in de VS en dat er daarom een risico bestaat voor de bescherming van uw gegevens. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw gegevens bijvoorbeeld door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden. We verwijzen ook naar art. 49 van de AVG met betrekking tot de rechtsgrondslag voor gegevensoverdracht. Een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door het afsluiten van de nieuwe standaardcontractbepalingen van de EU.


10. Duur waarvoor persoonsgegevens worden opgeslagen/criteria voor het bepalen van de duur


Uw persoonsgegevens worden door myneva opgeslagen zolang dat nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de verwerking, in geval van bezwaar er geen dwingende redenen zijn die voor myneva beschermenswaardig zijn of in geval van herroeping er geen andere rechtsgrond is voor de gegevensverwerking. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als er een wettelijke verplichting is om gegevens te bewaren, worden uw persoonsgegevens niet onmiddellijk verwijderd, maar eerst geblokkeerd.

Als een sollicitatie (bijv. via ons online-sollicitatieformulier, zie paragraaf 3.5) succesvol is, worden uw gegevens overgedragen aan het personeelsbestand van de betreffende vacatureaanbieder en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen opgeslagen na de periode van de sollicitatieprocedure. Als uw sollicitatie niet succesvol is, bewaart de betreffende vacature-aanbieder uw gegevens tot maximaal 6 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure, tenzij u toestemming hebt gegeven voor langere gegevensverwerking.


11. Beveiliging van gegevens


Om uw persoonsgegevens op deze website te beschermen, gebruiken we een veilige methode voor online overdracht, de zogenaamde 'Secure Socket Layer' (SSL)-overdracht. U kunt dit herkennen aan het feit dat er een gesloten slotsymbool wordt weergegeven bij het adresonderdeel https://. Als u op het symbool klikt, krijgt u informatie over het gebruikte SSL-certificaat. Het uiterlijk van het symbool is afhankelijk van de browserversie die u gebruikt. SSL-encryptie garandeert de versleutelde en volledige overdracht van uw gegevens.


12. Uw rechten

 

In het kader van de wettelijke vereisten hebt u tegenover myneva een fundamenteel recht op

• bevestiging of persoonsgegevens over u worden verwerkt door myneva,
• informatie over deze gegevens en de omstandigheden van de verwerking,
• rectificatie als deze gegevens onjuist zijn, 
• wissing als er geen rechtvaardiging is voor de verwerking en geen (verdere) verplichting om de gegevens op te slaan,
• beperking van de verwerking in specifieke door de wet bepaalde gevallen, 
• bezwaar in het geval van gegevensverwerking op basis van Art. 6 lid 1 lit. f van de AVG en
• overdracht van uw persoonsgegevens, indien u deze hebt verstrekt, aan u of een derde in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, met als gevolg dat de verwerking van uw persoonsgegevens in de toekomst niet meer is toegestaan. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wordt uitgevoerd op basis van de toestemming totdat deze wordt ingetrokken.

Stuur uw specifieke verzoek schriftelijk of per e-mail, met duidelijke vermelding van uw identiteit, naar:

myneva Group GmbH
Markt 1
45127 Essen
CEO: Dieter Weißhaar
Tel.: +49 201 84 363-0


E-Mail: info@myneva.eu

De functionaris voor gegevensbescherming van de myneva Group GmbH, myneva Deutschland GmbH en myneva Austria GmbH kunt u bereiken via:
 
Dr. Karsten Krupna
Krupna LEGAL

Drehbahn 7, 20354 Hamburg

T  + 49 (0)40 – 31976927

F  + 49 (0)40 – 85599739

M + 49 (0)163 – 2511327
k.krupna@krupna.legal


www.krupna.legal

De functionaris voor gegevensbescherming van myneva Benelux B.V. is:
Tan Li (eigen werknemers)
Tel.: +31(0)348 - 489 040

Voor zover wij uw gegevens verwerken onder gezamenlijke verantwoordelijkheid in de zin van art. 26 van de AVG met derden (zie paragraaf 8.3), is de derde partij centraal verantwoordelijk voor het uitoefenen van alle rechten van de betrokkene. Het staat u echter vrij om uw rechten ook tegenover ons te doen gelden.
Tot slot willen we u wijzen op uw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Bijvoorbeeld de toezichthoudende autoriteit in Hamburg:
Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (De commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie in Hamburg)
Ludwig-Erhard-Str 22, 7. OG 20459 Hamburg

mailbox@datenschutz.hamburg.de


13. Geen geautomatiseerde individuele besluitvorming


Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde individuele besluitvorming.


14. Wijzigingen in het privacybeleid


Nieuwe wettelijke vereisten, zakelijke beslissingen of technische ontwikkelingen kunnen wijzigingen in ons privacybeleid noodzakelijk maken. Het privacybeleid zal dan dienovereenkomstig worden aangepast. U vindt de meest recente versie altijd op onze website.