nl_NL 2011226 [{id=17250628254, createdAt=1570454114489, 1='{type=option, value={id=1, name='nl', order=0, label='nl'}}', 2='{type=string, value=Phone +31 (0)348 489 040}', 3='{type=string, value=+31 (0)348 489 040}', 4='{type=option, value={id=1, name='phone', order=0, label='phone'}}'}, {id=42431325303, createdAt=1570454114489, 1='{type=option, value={id=4, name='nl_NL', order=3, label='nl_NL'}}', 2='{type=string, value=Phone +31 (0)348 489 040}', 3='{type=string, value=+31 (0)348 489 040}', 4='{type=option, value={id=1, name='phone', order=0, label='phone'}}'}, {id=17244020738, createdAt=1570454127517, 1='{type=option, value={id=2, name='en', order=1, label='en'}}', 2='{type=string, value=Search}', 3='{type=string, value=/hs-search-results}', 4='{type=option, value={id=2, name='search', order=1, label='search'}}'}, {id=17250628255, createdAt=1570454127517, 1='{type=option, value={id=1, name='nl', order=0, label='nl'}}', 2='{type=string, value=Search}', 3='{type=string, value=/hs-search-results}', 4='{type=option, value={id=2, name='search', order=1, label='search'}}'}, {id=17250628258, createdAt=1570454127517, 1='{type=option, value={id=3, name='de', order=2, label='de'}}', 2='{type=string, value=Search}', 3='{type=string, value=/hs-search-results}', 4='{type=option, value={id=2, name='search', order=1, label='search'}}'}, {id=42450090658, createdAt=1570454127517, 1='{type=option, value={id=5, name='de_DE', order=4, label='de_DE'}}', 2='{type=string, value=Search}', 3='{type=string, value=/hs-search-results}', 4='{type=option, value={id=2, name='search', order=1, label='search'}}'}, {id=42732858757, createdAt=1570454127517, 1='{type=option, value={id=6, name='de_AT', order=5, label='de_AT'}}', 2='{type=string, value=Search}', 3='{type=string, value=/hs-search-results}', 4='{type=option, value={id=2, name='search', order=1, label='search'}}'}, {id=17250628257, createdAt=1570454156053, 1='{type=option, value={id=2, name='en', order=1, label='en'}}', 2='{type=string, value=Phone +31 (0)348 489 040}', 3='{type=string, value=+31 (0)348 489 040}', 4='{type=option, value={id=1, name='phone', order=0, label='phone'}}'}, {id=17244020739, createdAt=1570454176313, 1='{type=option, value={id=3, name='de', order=2, label='de'}}', 2='{type=string, value=Phone +31 (0)348 489 040}', 3='{type=string, value=+31 (0)348 489 040}', 4='{type=option, value={id=1, name='phone', order=0, label='phone'}}'}, {id=42450090657, createdAt=1570454176313, 1='{type=option, value={id=5, name='de_DE', order=4, label='de_DE'}}', 2='{type=string, value=Phone +31 (0)348 489 040}', 3='{type=string, value=+31 (0)348 489 040}', 4='{type=option, value={id=1, name='phone', order=0, label='phone'}}'}, {id=42732858756, createdAt=1570454176313, 1='{type=option, value={id=6, name='de_AT', order=5, label='de_AT'}}', 2='{type=string, value=Phone +31 (0)348 489 040}', 3='{type=string, value=+31 (0)348 489 040}', 4='{type=option, value={id=1, name='phone', order=0, label='phone'}}'}]

Wender kiest voor myneva

11 min read - published on mei 24, 2023

myneva is trots op al haar klanten, zo ook op onze nieuwe klant: Wender. Wender zet zich in voor een veilige omgeving door middel van opvang, hulp bij wonen en ambulante ondersteuning. Wender helpt mensen om de draad weer op te pakken en samen te zoeken naar oplossingen. Zo zorgt Wender voor een positieve wending naar een veilig, eigen leven. Bij het hebben van een ijzersterke visie zoals zij die hebben, komt veel registratie kijken. myneva is in gesprek gegaan met Wender over hun route naar een nieuw ECD.

bron: Facebook Wender

Na het samenvoegen van twee organisaties ontstond de behoefte om data te centraliseren en vanuit 1 systeem te werken. “Wij hebben bij Wender heel bewust gekozen voor een heroriëntatie, wat we samen hebben gedaan met het hele bedrijf” aldus Luuk Bijker, projectmanager bij Wender.
“Doelstelling was dat de gebruikers in het werkveld zo min mogelijk belast worden met administratieve taken tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Daarom vinden wij het enorm belangrijk dat het systeem zo compleet mogelijk is. De cliënt staat centraal, de gebruiker moet daarom door middel van een goed werkend ECD worden ontzorgd.”

Het aanbestedingsproces is bij Wender heel gestructureerd verlopen. Met hulp van deskundige begeleiding zijn ze langs alle organisatieonderdelen geweest, om te kijken wat er is en wat de wensen zijn. Op basis daarvan is er een Programma van Eisen samengesteld. Luuk vertelt: “de markt kent elkaar heel erg goed dus we hebben alle softwareleveranciers die mee willen doen aan de aanbesteding tegelijkertijd uitgenodigd. Wij zeiden: in het kader van transparantie, gaan we met z'n allen rond de tafel.
Wender heeft veel medewerkers betrokken in het proces, zij hebben de ingevulde PVE's gelezen en gescoord zonder dat ze wisten welke leveranciers erachter zaten.

De top 3 is uitgenodigd om een presentatie te geven en de inhoud te tonen. Uiteindelijk heeft de projectgroep op basis van alle informatie een advies uitgebracht aan de directie. De bestuurder heeft op basis daarvan een keuze gemaakt, dat is myneva geworden.MicrosoftTeams-image-4

Luuk: “Een aantal dingen die er uitsprongen volgens de medewerkers en het management was de look & feel en waar ik zelf ook erg vrolijk van werd is dat je meerdere items tegelijk open kunt zetten. Afhankelijk van je rol of functie is er een dashboard die de informatie die voor jou van toepassing is overzichtelijk weergeeft. Niet alleen wat op orde is, maar ook wat er nog moet gebeuren en bijvoorbeeld de bandbreedte van een indicatie. Je kunt als medewerker heel doelgericht kijken: bij deze cliënt ben ik hiermee bezig. Wat we ook heel belangrijk vinden is de toegang voor cliënten, al is dat nog een hele uitdaging.”

Wender betrekt in het hele proces de medezeggenschapsraad en de cliëntenraad. “Het is bij Wender heel normaal dat je ook aan de cliëntenraad verantwoord en ze meeneemt in het proces” vertelt Luuk. “We gaan de werkprocessen in myneva splitsen in wonen en in opvang. We doen dat vanuit de financiële verantwoording en de dataset waarop Wender moeten rapporteren. Ook daar zorgt myneva voor een overzichtelijke look & feel.

De kennis van myneva over de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang sprong er in het hele traject echt uit. De mensen bij myneva wisten waar wij het over hadden. Er zitten echt mensen die er veel over weten en uit het vak komen, dat is het grote voordeel van myneva.

Wat ons als organisatie heel erg aanspreekt is dat wij toch echt weer terug willen naar dat het systeem ondersteunend is in het werkproces; dat hebben we gemist in ons vorige programma.  Maar ook dat myneva ons helpt om te voldoen aan de AVG is niet zo vanzelfsprekend. Daar zit natuurlijk ook een uitdaging voor onze medewerkers in. Maar als we dan toch een uitdaging aangaan, gaan we hem ook goed aan.

Een van de dingen waar ik zelf heel vrolijk van werd is dat de financiële module (Care2Declare) geïntegreerd is in het systeem. Daar komen twee werelden bij elkaar, dat is goed doorgedacht. Wat nu gewoon in het systeem zelf kan, moest vroeger via allerlei programma’s die een check moesten doen.”

Frederik Kampstra, informatiemanager bij Wender vult vervolgens aan: “we hebben een zorglocatie met afwijkende eisen die we moeten behouden. Ook daar hebben we een goed gevoel bij dat myneva dat kan realiseren. Vooral de kennis en expertise van de betrokken medewerkers geeft vertrouwen.” Tijdens de gesprekken gaf Marjon Vos, consultant bij myneva aan: ‘ik ben in technisch opzicht niets tegengekomen waar van ik denk ‘dat kunnen we niet’

Op dit moment is myneva met Wender druk bezig met het voorbereiden van de gehele implementatie. Wender wil zoveel mogelijk standaardiseren. Recent heeft Wender twee datasets samengevoegd en daarmee al een inhaalslag gemaakt om te harmoniseren. Luuk: “Het systeem helpt ons maar moet uiteindelijk niet het uitgangspunt zijn.” Er worden inrichtingssessies gehouden waarin getoetst wordt of de best practices oplossing van myneva voldoende uitkomst biedt voor de inrichting van de processen of dat er specifieke wensen/eisen zijn vanuit Wender waardoor deze aangepast moet worden.

Tot slot zegt Luuk: “uiteindelijk willen onze medewerkers zich niet druk maken om de administratie. We kregen vaak te horen ‘laat ons nou gewoon het werk doen en laat dat gewoon zo simpel mogelijk’.

Dat sluit naadloos aan bij de visie van myneva: simplify care. 

 

myneva