Innovatieve software voor hulp bij integratie

Mensen met fysieke, mentale of meerdere handicaps willen ook deelnemen aan het sociale leven. Hier is vaak hulp bij nodig op het gebied van mobiliteit, huisvesting, therapie en onderwijs. Met myneva kun je alle kernprocessen binnen het gebied van hulp bij integraties digitaal in kaart brengen.

Featured icon-4

Belemmeringen wegnemen voor alle zorg- en administratieve processen

Mensen met een handicap, of wiens leven wordt beïnvloed door een handicap, worden al genoeg belemmerd. Sommige belemmeringen zijn zichtbaar, sommige zijn mentaal. myneva neemt deze belemmeringen weg door de documentatie en praktijk voor hulp bij integratie, verslaving en noodhuisvesting te vereenvoudigen. Met de software kunnen dienstverleners alle administratieve en professionele processen voor alle formulieren voor huisvesting en poliklinische omgevingen verwerken.

In overeenstemming met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Neem maatregelen om de zelfbeschikking, actieve deelname en onafhankelijkheid van personen met een handicap te stimuleren.

Voor alle dienstverleners

Je profiteert van een holistisch modulair systeem met op behoeften afgestemde toepassingen die op maat zijn gemaakt voor jouw proces.

Jouw traject naar betere integratiehulp

Ontwikkel je diensten nog meer en neem doelgerichte maatregelen om de kwaliteit van je organisatie te verbeteren.

Efficiënt gegevensbeheer

Maak gebruik van het gecentraliseerde informatiebeheer over personen met een handicap. Dit bevat gezondheidsgegevens, zorgplannen en voortgangsrapporten.

Naadloze communicatie en samenwerking

Deel in real time informatie met professionals, zorgverleners en therapeuten voor perfect afgestemde zorg en ondersteuning.

Behoeftegerichte toewijzing van middelen

Voorspel de behoefte aan personeel, therapieruimtes of hulpmiddelen om middelen toe te wijzen aan de hand van individuele behoeftes.

Foto Barbara Schlosser

„Eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Implementierung war das pflegerische Fachwissen, das als ein wichtiger Baustein für die Verbindung zwischen medizinischer und pädagogischer Dokumentation fungiert.“


Barbara Schlosser
Pädagogische Leiterin, Caritas Wien

Group 29946

Gestandaardiseerde documentatie

Werk met een gestructureerde lijst die is ingedeeld aan de hand van de ICF-categorieën.

Group 29948

Eenvoudige facturering voor alle diensten

Behoud het overzicht over een uitgebreid aanbod aan items voor integratiehulp.

Group 29947

Geïntegreerd huisvestingsbeheer

Krijg toegang tot digitale oplossing voor de leefomgeving.

Group 29935

Verifieerbare planning en documentatie

Voldoe aan de wettelijke normen en gegevensbeschermingsrichtlijnen voor gespecialiseerde diensten.

Group (3)

Mobiele toepassingen

Krijg zelfs onderweg toegang tot belangrijke informatie.

Heb je vragen over onze software? Ik geef graag advies over alle aspecten van de gehandicaptenzorgsector.