In de schijnwerpers: Stichting Pelita

Mask group (4)

myneva

De stichting kreeg de naam Pelita, naar een olielampje dat in de tropische nachten vaak langs de onverlichte wegen en op de berghellingen als lichtbaken diende.

“Stichting Pelita, opgericht op 17-11-1947, biedt diverse vormen van dienstverlening aan mensen uit voormalig Nederlands-Indië en hun naasten. Dit doen wij op context gebonden en cultuur sensitieve wijze. Het gaat om:

  1. aanvraagbegeleiding in het kader van de wetten voor oorlogsgetroffenen voor slachtoffers van de Japanse bezetting en de daarop volgende Bersiap-periode (onafhankelijkheidsstrijd).
  2. sociale dienstverlening via individuele contacten: we verzorgen een ‘brede intake’ om de vraag achter de vraag te verhelderen en te zorgen dat men de goede zorg op de juiste plaats krijgt, o.a. via Wuv, Wubo, AOR en WMO. Hiertoe werkt Pelita nauw samen met formele en informele netwerkpartners in het domein zorg en welzijn.
  3. sociale dienstverlening via groepsbijeenkomsten zoals Masoek Sadja’s (inloopbijeenkomsten), Indische Eettafels, de Landelijke Molukse Ouderendag, koffietafels, et cetera. Steeds met het doel om laagdrempelig contact te realiseren en de mensen in een vertrouwde omgeving te helpen met hun vragen.
  4. een loket- en monitorfunctie voor maatschappelijke hulpverlening aan onze doelgroep door het Nederlands Veteraneninstituut, d.w.z. we verzorgen de aanmelding van hulpvragen en we volgen de kwaliteit van de hulpverlening.

DSC_0571-aangepast-2bron: website www.pelita.nl

Ons werk wordt mede vormgegeven door de inzet van meer dan driehonderd vrijwilligers onder verantwoordelijkheid van de beroepskrachten. De individuele dienstverlening gebeurt voornamelijk via huisbezoeken door de betreffende collega’s in de regio. Het merendeel van de medewerkers werkt, verspreid over het land, vanuit huis.

Verder hebben we een scholingsaanbod voor actoren in het domein zorg en welzijn om onze doelgroep beter te kunnen bedienen via een context gebonden en cultuur sensitieve benadering. Naast een introductietraining hebben we o.a. een verdiepingsmodule trauma en dementie.

Op grond van de waargenomen behoeften heeft Pelita een Cultuurkist ontwikkeld met materialen en methoden ter ondersteuning van het werken met onze doelgroep.

Tenslotte wordt Pelita steeds meer benaderd door latere generaties en door organisaties als doelgroepsexpertisecentrum of vraagbaak voor zaken die te maken hebben met voormalig Nederlands-Indië resp. de diverse doelgroepen (Indische Nederlanders, Molukkers, Papoea’s, Peranakan-Chinezen, etc.) op het gebied van historie, cultuur, migratie / repatriëring en integratie.”

Waarom ECD myneva
We hebben de overstap gemaakt naar myneva omdat dit ons destijds opviel als een goed ontwikkeld maar ook flexibel aanpasbaar registratieprogramma, met ervaring met MW-registratie. Die flexibiliteit bij het inrichten was voor ons heel belangrijk. Allereerst omdat wij in ons werk voor oorlogsgetroffenen niet de standaard MW-registratie hanteerden, maar daar een aantal aanpassingen en toevoegingen bij hadden zodat een standaardpakket tekort schoot (N.B.: sinds 2014 voeren wij overigens geen maatschappelijk werk meer uit; die taak ligt nu bij het NLVi, “Pelita verzorgt nog wel de aanmeldingen voor maatschappelijk werk (loketfunctie)”. Bovendien konden wij heel soepel andere diensten aan het geheel toevoegen. Denk aan (tijdelijke) visumservice voor Indonesië; wettelijke aanvragen Wuv, Wubo, AOR; sociale dienstverlening; loketfunctie MW en  cliëntondersteuning WMO.

Bijzonder was ook dat we de historie van onze dienstverlening via een conversie door P3Plus in het systeem hebben opgenomen. Dit omdat voor een cliënt die zich nu meldt, een dossier uit de jaren tachtig relevant kan zijn - waar kom je dat nou verder tegen? Alles vanuit het concept dat we op één plek alle informatie kunnen terugvinden over welke diensten we aan een cliënt hebben aangeboden / nu verlenen (voor myneva was e.e.a. versnipperd over diverse registraties).

myneva heeft zich bewezen als een systeem dat goed met ons kon en kan meegroeien en ontwikkelen bij de aanpassingen en uitbreidingen van onze dienstverlening door de jaren heen.

Henk van den Bos
Manager Bedrijfsvoering Stichting Pelita / Stichting 1940-1945 

 

Sie möchten über alle Neuigkeiten informiert bleiben?

Dann melden Sie sich jetzt an für unseren Newsletter

Wir schicken Ihnen regelmäßig relevante Informationen über Entwicklungen, die die myneva-Welt bewegen.