Valitse sopiva asiakastietojärjestelmä sosiaalihuoltoon

Sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Hyvinvointialueilla tulee olla käytettävissään tietojärjestelmät, jotka täyttävät niille asetetut kriteerit. Kerromme oppaassamme, mitkä vaatimukset tulee täyttyä sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä. Kuvaamme myös myneva.nappulan ja myneva.hilkan eroja ja yhtäläisyyksiä, sekä niiden soveltuvuutta erilaisiin toimintaympäristöihin.

myneva-sosiaalihuollon-kanta-arkisto
Featured icon-Nov-29-2023-04-58-29-6607-PM

Valitse asiakastietojärjestelmä sosiaalihuoltoon käyttötarkoituksen ja laajuuden mukaan

Asiakastietojärjestelmän tulee palvella työn sujuvuutta ja säästää aikaa asiakkaiden kohtaamiseen. Etsitkö sopivaa järjestelmää esimerkiksi sosiaalihuollon asumispalvelujen tai kotiin annettavien palvelujen käyttöön? Entä käytetäänkö järjestelmää perustietojen tallentamiseen vai myös töiden suunnitteluun, raportointiin sekä laskutusaineiston tuottamiseen? 

myneva.hilkka- ja myneva-nappula -järjestelmät on kehitetty Suomessa yhteistyössä hoiva-alan ja sosiaalityön asiantuntijoiden kanssa. Kaikki asiakas- ja henkilöstötiedot ovat niissä kootusti yhdessä paikassa. Pilvipalveluna tarjottavat ohjelmistot takaavat asiakastiedon viiveettömän ja tietoturvallisen käsittelyn ajasta ja paikasta riippumatta.

Lainsäädännön vaatimat muutokset tuodaan järjestelmiin automaattisesti. Järjestelmä siis ohjaa käyttäjää toimimaan lain asetusten mukaisesti.

Lue oppaastamme miten digitalisaation ja toiminnanohjauksen avulla saa lisää laatua ja aikaa suoraan asiakastyöhön?

Oppaasta löydät tietoa siitä, mitä huomioida asiakastietojärjestelmää hankittaessa.

doctor-filling-application-1-_1_

Featured icon (1)-4

 

Tietoturvavaatimukset täyttävä asiakastietojärjestelmä

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmille on asetettu tiukat tietoturvavaatimukset. Olennaisimpia vaatimuksia asiakastietojärjestelmille ovat 

  • toiminnallisuus
  • toimivuus muiden tietojärjestelmien kanssa
  • tietoturva ja tietosuoja.


Ainoastaan Valviran ylläpitämään rekisteriin ilmoitettujen potilas- ja asiakastietojärjestelmien käyttöönotto on sallittua. Asiakastietojärjestelmää valittaessa kannattaa tarkistaa järjestelmätoimittajan tietoturvasertifikaatit, referenssit, taloudellinen tilanne sekä asiakastyytyväisyys itse järjestelmää kohtaan. Lue lisää myneva.hilkan ja myneva.nappulan saamasta asiakaspalautteesta.

Ota yhteyttä, jutellaan lisää


Kysyttävää? Autamme kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa. 

Haluaisitko tutustua paremmin sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmiin?